Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Bydd Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru ar agor eto eleni.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o un tro o £200 gan eu hawdurdod lleol er mwyn darparu cymorth tuag at dalu eu costau tanwydd. 

Bydd un taliad ar gael i bob aelwyd gymwys fodd bynnag maen nhw'n talu am eu tanwydd, a gellir honni ni waeth a ydyn nhw'n defnyddio tanwydd ar neu oddi ar y grid.

Bydd y cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ymgeisydd neu bartner yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.
 • Chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:


 • Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor (CTRS)
 • Cymorth Incwm
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl (DLA)
 • Lwfans Presenoldeb
 • Lwfans Gofalwyr
 • Cyfrannwr Yn Seiliedig/New Style Jobseekers Allowance
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannwr/New Style Employment and Support Allowance
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Presenoldeb Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel


 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych chi na'ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:​​​


 • Lwfans Presenoldeb
 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Presenoldeb Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel​

Os ydych chi neu'ch partner yn atebol am y costau tanwydd ond heb dderbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, gallech fod â hawl i daliad os oes gennych berson cymwys sy'n byw gyda chi. 

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os ydynt yn:

 • Meddiannu eich cartref fel eu prif breswylfa; a
 • Yn blentyn dibynnol neu oedolyn arall sy'n byw gyda chi neu'ch partner ac,
 • Maen nhw'n derbyn un o'r budd-daliadau cymwys rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:​


 • Lwfans Presenoldeb
 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Presenoldeb Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
Os byddwch yn parhau i brofi caledi ariannol difrifol efallai yr hoffech wneud hawliad i'r Gronfa Cymorth Dewisol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​