Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Mae Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru bellach ar gau.
Os ydych chi neu'ch partner yn atebol am y costau tanwydd ond heb dderbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, gallech fod â hawl i daliad os oes gennych berson cymwys sy'n byw gyda chi. 

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os ydynt yn:

  • Meddiannu eich cartref fel eu prif breswylfa; a
  • Yn blentyn dibynnol neu oedolyn arall sy'n byw gyda chi neu'ch partner ac,
  • Maen nhw'n derbyn un o'r budd-daliadau cymwys rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:​


  • Lwfans Presenoldeb
  • Lwfans Byw i'r Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Presenoldeb Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
Os byddwch yn parhau i brofi caledi ariannol difrifol efallai yr hoffech wneud hawliad i'r Gronfa Cymorth Dewisol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
© 2022 Cyngor Caerdydd