Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

​​​​​​Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o £100 gan eu cyngor lleol i'w roi tuag at eu biliau tanwydd gaeaf ar y grid o 13 Rhagfyr 2021.

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn agored i aelwydydd lle mae un person o oedran gweithio yn derbyn budd-daliadau lles sy’n ddibynnol ar brawf modd unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.
 
I gael eich ystyried yn aelwyd gymwys, rhaid mai chi sy’n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys p'un a ydych chi’n talu am eich tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu fil bob chwarter. Ond ni fydd aelwydydd sy’n talu am eu trydan oddi ar y grid yn gymwys.

 • Chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun o'r blaen.
 • Rydych yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:

 • Cymhorthdal Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Credydau Treth Gwaith.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych chi na'ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

Y budd-daliadau lles cymwys yw:

 • Cymhorthdal Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Credydau Treth Gwaith.

Sut i hawlio'r taliad o £100


Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys yr ydym yn ymwybodol ohonynt, i ofyn am wybodaeth sylfaenol i gefnogi'r hawliad a'r manylion i alluogi'r taliad.

Fel arall, os ydych yn gymwys i gael y cymorth hwn gallwch gyflwyno hawliad i ni o 13 Rhagfyr 2021.

Rhaid anfon pob cais atom cyn 18 Chwefror 2022.

Gwneir taliadau yn ystod mis Ionawr 2022 tan fis Mawrth 2022.​


​Os byddwch yn parhau i brofi caledi ariannol difrifol efallai yr hoffech wneud hawliad i'r Gronfa Cymorth Dewisol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​