Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

ION StrongKidz

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn cynnig dosbarthiadau iechyd ac ymarfer corff am ddim i bobl ifanc, yn ystod gwyliau'r haf yn ION Llanisien ac ION Space 2B y Sblot.


Nod Rhaglen ION StrongKidz yw gwneud ymarfer corff yn hygyrch yn ystod gwyliau'r haf a'u cyflwyno er budd ymarfer corff i wella iechyd a lles a'u hannog i gymryd rhan mewn cyfres o ymarferion pwrpasol.

Mae ar sail y cyntaf i'r felin gyda lleoedd cyfyngedig ar gael, felly gofynnwn i bobl gadw lle dim ond os yw'r person ifanc yn sicr o fod yn bresennol.

Bydd y system archebu yn fyw bob dydd Gwener am yr wythnos ganlynol. ​


© 2022 Cyngor Caerdydd