Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adfywio Cymdogaethau

​Mae gan Gaerdydd ddwy ardal adnewyddu tai, sy’n gwella eiddo unigol a’r strydoedd a mannau agored o’u hamgylch. Y ddwy ardal yw Ardal

 

Adnewyddu Gogledd Grangetown ac Ardal Adnewyddu Gorllewin Adamsdown.

 

Rhagor o wybodaeth am waith gwella i eiddo.

 

Rydyn ni hefyd yn gweithio ar y strydoedd o gwmpas yr ardaloedd adnewyddu hyn.

 

© 2022 Cyngor Caerdydd