Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysiadau Preifatrwydd ar gyfer Gweithwyr Cyngor Caerdydd

​​Mae'r hysbysiadau hyn yn esbonio sut rydym yn casglu, defnyddio a storio data gweithwyr Cyngor Caerdydd. Mae'r hysbysiadau hefyd yn esbonio eich hawliau mewn perthynas â'r data hwn.

Hysbysiad Preifatrwydd Rhannu Data Staff Cyngor Caerdydd

Mae'r hysbysiad hwn wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth i staff Cyngor Caerdydd am y data personol sydd gennym, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â’r data a'r mesurau diogelu sydd ar waith i'w ddiogelu.​

Hysbysiad Preifatrwydd Profi Staff mewn Ysgolion a Lleoliadau Gofal Plant am COVID-19

Mae'r hysbysiad hwn yn esbonio sut rydym yn prosesu, storio a rhannu data personol sydd ei angen i’n galluogi i roi profion COVID-19 ym mhob ysgol yng Nghaerdydd neu leoliadau Gofal Plant Cofrestredig.

Hysbysiad Preifatrwydd Profi’r Gweithlu gyda Phrofion Llif Unffordd

Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi gwybodaeth am y data personol sy'n cael ei brosesu mewn perthynas â Phrofion Llif Unffordd i’r Gweithlu.​​​