Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hybysiadau Preifatrwydd Cyllid Amgen Cynllun Cymorth Biliau Ynni

​​Mae seiliau cyfreithiol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar gyfer Prosesu'r Data Personol perthnasol, gan gynnwys Data Categori Arbennig, yn cynnwys (i) cyflawni tasg er budd y cyhoedd dan Erthygl 6(1)(e) GDPR y DU, a (ii) er budd sylweddol y cyhoedd dan Erthygl 9(2)(g) GDPR y DU.

Bwriad y Cynllun yw hwyluso taliad o £400 i gynorthwyo defnyddwyr ynni domestig ym Mhrydain Fawr na fyddent fel arall yn derbyn y cymorth hwnnw drwy'r Cynllun Cymorth Biliau Ynni oherwydd absenoldeb cyflenwad trydan domestig. Ar ôl i ddefnyddwyr ynni domestig wneud cais i gael cymorth ac ar ôl i’w cais gael ei wirio’n fewnol, bydd manylion ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhannu gydag awdurdodau lleol (ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban).

I gael mwy o wybodaeth am sut mae’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn prosesu eich data, ewch i yr wefan.​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd