Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

E-dalebau prydau ysgol am ddim

Mewn ymateb i gau ysgolion yn dilyn pandemig COVID-19, mae Cyngor Caerdydd yn cydnabod nad oes dewis arall ar gael ar hyn o bryd i blant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim. Felly, rydym wedi neilltuo amser ac adnoddau i sicrhau y gall plant a fyddai wedi cael prydau am ddim gael taleb electronig yn lle hynny. Rydym yn gweithio'n agos gyda chwmni a ddewiswyd (Sodexo) i sicrhau bod hyn yn cael ei hwyluso cyn gynted â phosibl. Fel y cyfryw, bydd data personol cyfyngedig yn cael ei ddarparu i'r cwmni er mwyn hwyluso'r gwasanaeth hwn a sicrhau bod anghenion yn cael eu diwallu. Ein seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu data personol at y diben hwn yw gorchwyl contract a chyhoeddus. 

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut mae Sodexo yn prosesu data personol, gallwch weld eu polisi preifatrwydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd