Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy: 

  • ffoniwch 029 2053 7199 neu galwch heibio unrhyw un o'n Hybiau,
  • ffoniwch 101 (rhif 24 awr am achosion nad ydynt yn argyfwng), neu 
  • cysylltwch â'ch swyddog heddlu cymdogaeth. 


Os ydych chi'n teimlo mewn perygl uniongyrchol neu'n credu bod trosedd yn digwydd, ffoniwch 999 a rhowch wybod i'r heddlu. 


​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd