Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwyn am benderfyniad ar fudd-dal tai

Nid yw ein Gweithdrefn Gwyno Gorfforaethol yn cynnwys apeliadau am benderfyniadau budd-dal tai. 

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad am eich budd-dal t​ai, gallwch naill ai:  

  • gofyn am fwy o wybodaeth am y penderfyniad, neu 
  • apelio yn erbyn y penderfyniad.


​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd