Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Swyddi Gwag y Pwyllgor

​​​​​​​​​​Aelodau Annibynnol

Mae gan ddau o bwyllgorau'r Cyngor Aelodau Annibynnol neu Aelodau Lleyg. Diben hyn yw cefnogi llywodraethu da, stiwardiaeth ariannol a safonau ymddygiad uchel y Cyngor a'i Aelodau Etholedig. Mae gan Aelodau Annibynnol amrywiaeth o brofiad a sgiliau ac nid oes ganddynt gysylltiadau busnes â'r Cyngor.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor yn ymchwilio a cheisio sicrwydd gan amrywiaeth o uwch swyddogion ac yn goruchwylio ac yn cyfrif am waith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys deuddeg aelod, sy'n cynnwys wyth Cynghorydd, a phedwar Aelod Annibynnol.  Mae'r cydbwysedd hwn o aelodaeth etholedig ac annibynnol yn cynnig darpariaeth gynhyrchiol, gadarn a deinamig o gyfrifoldebau'r Pwyllgor, sy'n cael ei arwain gan Gadeirydd Annibynnol.


 
Cymerwch olwg ar ein rolau gwag mewn pwyllgorau a gwybodaeth am sut i wneud cais:

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Rhaid i bob Cyngor gael Pwyllgor Safonau. Yng Nghaerdydd, mae rôl y Pwyllgor Safonau a Moeseg yn cynnwys aelodau etholedig yng Nghyngor Caerdydd a'r chwe Chyngor Cymuned o fewn ei ardal.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pum aelod Annibynnol, un cynghorydd cymuned a thri chynghorydd sir.

Mae'r Pwyllgor yn gyfrifol am hyrwyddo safonau ymddygiad uchel gan gynghorwyr, ac am ddyfarnu ar achosion honedig o gamymddwyn neu achosion honedig o dorri’r cod ymddygiad cynghorwyr. Gall y pwyllgor gyhoeddi amrywiaeth o geryddon, gan gynnwys gwahardd cynghorydd am chwe mis. Mae'n ofynnol i bob cynghorydd lofnodi'r Cod Ymddygiad er mwyn sicrhau ei fod yn cadw at y safonau uchaf.​​