Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgyngoriadau Strategaethau Cymraeg

​​​​​​​​​Rydyn ni’n awyddus i glywed eich barn ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.​

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA)

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus a nodir yn y Ddeddf weithio tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan gynnwys 'Cymru â Diwylliant Bywiog a’r Gymraeg yn Ffynnu'.  

Mae ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) yn nodi ymagwedd Caerdydd at ddatblygu darpariaethau’r Cymraeg o'r Blynyddoedd Cynnar i'r tu hwnt i addysg statudol yn unol â'r saith nod llesiant. Bydd hyn hefyd yn gweithio tuag at darged Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg.


Fel prifddinas Cymru, rydym am i bob person ifanc gael y cyfle i glywed, siarad a mwynhau’r Gymraeg. Y gobaith yw y bydd hyn yn caniatáu i bobl ifanc gofleidio'r iaith yn llawn fel rhan o'n gwead cenedlaethol a chydnabod ei lle yn agos wrth galon Caerdydd.


Rydym am glywed eich barn ar y cynllun arfaethedig a chael eich adborth ar y Gymraeg yn y maes addysg yng Nghaerdydd.​


Cwblhau Arolwg Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA)

Gallwch hefyd rannu eich barn ar y Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg drwy e-bostio ymateb i ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd