Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad Strategaeth Fysiau

​Mae strategaeth newydd, sy'n ceisio dyblu nifer y bobl sy'n defnyddio bysiau yng Nghaerdydd, lleihau tagfeydd a gwella ansawdd yr aer, allan nawr ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae'r ymgynghoriad wyth wythnos yn gofyn am farn ar strategaeth naw pwynt Cyngor Caerdydd i wella gwasanaethau bws yn y ddinas i drigolion a chymudwyr, gan gynnwys:

  • Cyflwyno prisiau rhatach; 
  • Gweithio gyda Thrafnidiaeth Cymru (TrC) i ddatblygu system docynnau integredig sy'n gweithio gyda'r Metro;
  • Cael mwy o fysiau allyriadau isel ar y ffordd; 
  • Adeiladu seilwaith a fydd yn gwneud teithio ar fysiau yn haws ac yn gynt; a 
  • Creu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid. 
 
Cwblhewch yr Arolwg Strategaeth Bysus