Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw > Ymgynghoriad Polisi Enwi Strydoedd

Ymgynghoriad Polisi Enwi Strydoedd

Nod Polisi Enwi Strydoedd y Cyngor​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yw cynnig cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr ac i rai sydd eisoes yn berchnogion eiddo

Mae i enwi a rhifo strydoedd nifer o swyddogaethau pwysig, er enghraifft, canfod y ffordd, dosbarthu post yn effeithiol a sicrhau y gall y gwasanaethau brys ddarganfod eiddo yn gyflym. Yn ôl y gyfraith, mae cyfrifoldeb a grymoedd statudol gan y Cyngor i enwi a rhifo strydoedd ac eiddo ac i arddangos enwau strydoedd.

Trwy gwblhau’r arolwg hwn byddwch yn ein helpu i ddeall p’un a yw’r polisi’n nodi’r glir y prosesau ar gyfer datblygu enwi / ailenwi strydoedd, pa gyfleoedd sydd i gymunedau gymryd rhan ac effeithiau’r polisi ar yr iaith Gymraeg. 

Mae gennych tan 11 Mawrth i gwblhau’r arolwg hwn a dweud eich dweud ar y Polisi Enwi Strydoedd.
English