Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymddiriedolaeth Parc Maendy

​Y Cyngor yw ymddiriedolwr Parc Maendy, elusen sydd wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau o dan rif elusen 524137.

Mae'r Cyngor, sy'n gweithredu fel Awdurdod Addysg Lleol, wedi gofyn i'r elusen am ryddhau rhan o'r tir ym mharc Maendy ar gyfer cynllun arfaethedig i ehangu Ysgol Uwchradd Cathays. Mae'r Cyngor wedi cynnig darparu tir amgen yn ei berchnogaeth nad yw'n cael ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar hyn o bryd nac yn ddarostyngedig i gyfamodau tebyg yn gyfnewid am dir yr elusen.

Gweler y cynlluniau sy'n dangos y tir sydd ei angen ym Mharc Maendy a dau opsiwn ar gyfer tir cyfnewid arfaethedig.

Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​
​​

Mae'r Elusen wedi cael cyngor annibynnol ar y cyfnewid tir arfaethedig gan syrfëwr cymwys.


Dweud eich dweud


Rydym am glywed eich barn ar y cynnig i gyfnewid tir cyn i’r Cyngor, fel ymddiriedolwr, benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig.  Os gwneir penderfyniad, disgwylir y bydd angen cael gorchymyn gan y Comisiwn Elusennau cyn gweithredu'r penderfyniad.​​​