Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tir Hamdden Ffordd y Felin

Mae'r Adran Parciau yn awyddus i ddysgu a ydych yn defnyddio Tir H​amdden Ffordd y Felin ai peidio, eich rhesymau a beth yw eich meddyliau am sut yr hoffech ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Mae croeso i chi fynegi unrhyw syniadau a theimladau sydd gennych am y parc yn ei gyflwr presennol a syniadau ar gyfer ei ddefnydd yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i glywed eich barn.

Dyddiad cau: Dydd Llun 4 Medi.​​

© 2022 Cyngor Caerdydd