Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw > Fferm Solar Ffordd Lamby

Ymgynghoriad cyn cynllunio Fferm Solar Ffordd Lamby

Mae ymgynghoriad cyn ymgeisio yn cael ei gynnal i gael gwybodaeth ar gyfer cais cynllunio a ddaeth i law Cyngor Caerdydd ar gyfer datblygiad ynni adnewyddadwy yn Ffordd Lamby. 

Bydd y datblygiad yn cynnwys paneli solar sydd wedi’u gosod yn y tir, gyda disgwyl 8.7 megawat (MW) o allgynnyrch ar 16.89Ha (hectar) o dir a ddefnyddid yn flaenorol at ddibenion tirlenwi. 

Mae’r llain o dir wedi cael ei hadfer a’i thirlunio ers ei defnydd blaenorol o safle tirlenwi.

Nod y cynigion yw cael defnyddio’r tir hwn tra aiff y gwaith adfer rhagddo, gan gyfrannu’n sylweddol at dargedau ynni adnewyddadwy a charbon isel Llywodraeth Cymru hefyd.

Dweud eich dweud


Mae’r cyfnod ymgynghori 28 diwrnod wedi dod i ben.  Fodd bynnag, bydd y dudalen hon yn dal ar agor i alluogi pobl i weld y dogfennau dan sylw nes caiff y cais cynllunio ei gyflwyno.​


Gallwch gael copïau caled o ddogfennau’r ymgynghoriad yn Hyb Partneriaeth Tredelerch.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y cynigion drafft postiwch neu e-bostiwch yr ymgynghorydd cynllunio a benodwyd:

Simon Williams 
Cyfarwyddwr Technegol
Wardell Armstrong LLP
Tŷ Tudur
16 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

029 2072 9191
 

​​​​​​​
English