Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arolwg tenantiaid Caerdydd

Mae Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion Cyngor Caerdydd am glywed eich barn am wasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw'r Cyngor.


Drwy gwblhau arolwg byr, byddwch yn rhoi cipolwg beirniadol ar effeithlonrwydd gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw tai'r Cyngor. Ac yn helpu i sicrhau bod y Cyngor yn darparu'r gwasanaeth gorau i denantiaid y Cyngor ac yn ein galluogi i nodi meysydd posibl i'w gwella.

Mae'r arolwg​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd hwn yn gyflym ac yn hawdd i'w gwblhau gan ddefnyddio eich ffôn, llechen neu liniadur.

Ond byddwch yn gyflym, gan mai dim ond tan ddydd Gwener 28 Ionawr 2022 y mae'r arolwg ar agor.

Mae copïau caled o'r arolwg hefyd ar gael ym mhob Hyb y Cyngor​.

Bydd aelodau'r Pwyllgor yn cyfarfod â gweithrediaeth y Cyngor i drafod yr eitem hon ac i ddadansoddi ymateb yr arolwg ddydd Mercher, 9 Mawrth am 4:30pm. Bydd y cyfarfod yn cael ei weddarlledu'n fyw i'r cyhoedd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Diolch am gymryd yr amser i roi adborth mor bwysig.​

​​