Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arolwg gofalwyr

Mae'r arolwg hwn wedi'i ymestyn tan 31 Ionawr

 
​Ydych chi'n gofalu am berthynas neu ffrind drwy eu helpu gyda'u gweithgareddau a'u hanghenion bob dydd?   

Os ydych chi'n gwneud hyn, mae angen eich help arnom.

Rydym yn sylweddoli pa mor bwysig yw’r gwaith y mae gofalwyr yn ei wneud ac rydym eisiau deall y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i ofalwyr a sut y gellir gwella hyn.

Os ydych yn gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog, byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r arolwg isod.

Rydyn ni hefyd eisiau clywed gan sefydliadau sy'n darparu gofal seibiant neu sy’n cyfeirio i wasanaethau seibiant.​​© 2022 Cyngor Caerdydd