Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad Canolfan Hamdden Pentwyn

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau.

Dweud eich dweud​ ar gynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn. 


Mae'r cynlluniau a ddatgelwyd yn ddiweddar ar gyfer y ganolfan yn cynnwys: 

  • Pwll newydd 20m x 8m, wedi'i gynhesu gan bwmp gwres o'r ddaear.
  • Ffreutur newydd. 
  • Campfa ffitrwydd newydd ar y llawr gwaelod. 
  • Cae 3G maint llawn a chae bach newydd.
  • Cyfleuster newid i deuluoedd, wedi'i adnewyddu.
  • Neuadd a gofod allanol newydd y gellid eu prydlesu i drydydd partner - o bosib i greu ardal ar gyfer tennis padel ar y safle.  
  • Paneli solar ar y to.​

© 2022 Cyngor Caerdydd