Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad Glanfa'r Iwerydd

​Rydym yn bwriadu datblygu Glanfa'r Iwerydd yn Butetown a chreu cyrchfan ymwelwyr orau y DU.

Mae ein cynlluniau’n cynnwys:
  • Arena digwyddiadau 15,000 o gapasiti
  • Datblygiad defnydd-cymysg modern, gan gynnwys bwyd a hamdden, yn cymryd lle Canolfan y Ddraig Goch
  • Canolfan ddiwylliannol newydd sy'n ymgorffori gofod cynhyrchu Canolfan Mileniwm Cymru, Oriel Gelf Genedlaethol bosib, ac atyniad ymwelwyr 'I’r Bur Hoff Bau’.
  • Sgwâr cyhoeddus wedi'i dirlunio gyda gofod digwyddiadau, mannau eistedd a gweithgareddau am ddim i blant.
  • Travelodge newydd.
  • Gwesty pedair seren 150 ystafell wely;
  • 150,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa
  • Hyd at 1,100 o gartrefi newydd.
  • Canolfan drafnidiaeth newydd sy'n cysylltu'r llinell metro rhwng y Bae, y Ddinas a gorsaf newydd Parc Llaneirwg, a chysylltiadau i gerddwyr a thrafnidiaeth, gan gynnwys bysus, ceir, beiciau a sgwteri.
 

Dweud eich dweud

Rydym am glywed gan fusnesau, trigolion lleol, grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid ar gynlluniau ar gyfer Glanfa'r Iwerydd.