Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Incwm Gros Aelwydydd

Mae'r wybodaeth am Incwm Aelwydydd yn deillio o ddata CACI PayCheck​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ 2015. 


Mae hyn yn rhoi amcangyfrifon ar, er enghraifft, incwm canolrifol a chymedrig, dosbarthiad incwm ar sail band incwm a nifer yr aelwydydd o dan 60% canolrif Prydain Fawr. Mae'r wybodaeth ar gael ar lefel genedlaethol, awdurdod lleol, ward, ardal gynnyrch ehangach canol, ardal gynnyrch ehangach is, ardal allbwn a chod post unigol. 


Mae ffigurau ar gyfer y chwe Ardal Partneriaeth Cymdogaeth wedi'u cyfrifo hefyd trwy gasglu data ardal gynnyrch ehangach haen is. 


Gweld proffiliau Incwm Aelwydydd ​yn ôl wardiau Caerdydd

  
  
  
Incwm Aelwydydd Adamsdown - Household Income in Adamsdown.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Butetown - Household Income in Butetown.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Caerau - Household Income in Caerau.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Treganna - Household Income in Canton.pdf
  
2015
Incwn Aelwydydd Cathays - Household Income in Cathays.pdf
  
2015
Incwn Aelwydydd Creigiau Sain Ffagan - Household Income in Creigiau_St Fagans.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Cyncoed - Household Income in Cyncoed.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Trelai - Household Income in Ely.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd y Tyllgoed - Household Income in Fairwater.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Gabalfa - Household Income in Gabalfa.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Grangetown - Household Income in Grangetown.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd y Mynydd Bychan - Household Income in Heath.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Llysfaen - Household Income in Lisvane.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Llandaf - Household Income in Llandaff.pdf
  
2015
Incwn Aelwydydd Ystum Taf - Household Income in Llandaff North.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Llanisien - Household Income in Llanishen.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Llanrhymni - Household Income in Llanrumney.pdf
  
2015
Incwm aelwydydd Pentwyn - Household Income in Pentwyn.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Pentyrch - Household Income in Pentyrch.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Penylan - Household Income in Penylan.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Plasnewydd - Household Income in Plasnewydd.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Pontprennau Pentref Llaneirwg - Household Income in Pontprennau_Old St Mellons.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Radur a Phentre-poeth - Household Income in Radyr_Morganstown.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Rhiwbeina - Household Income in Rhiwbina.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Glan yr Afon - Household Income in Riverside.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Tredelerch - Household Income in Rumney.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Y Sblot - Household Income in Splott.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Trowbridge - Household Income in Trowbridge.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Household Income in Whitchurch _Tongwynlais.pdf
  
2015
​​​​​​​​​

Dadansoddiad o incwm canolrifol aelwydydd (oni bai y nodir fel arall) a dosbarthiad incwm


  
  
  
Incwm Aelwydydd Caerdydd - Cardiff Household Income.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Caerdydd yn ol Ardal Partneriaeth Cymdogaeth - Cardiff Household Income by Neighbourhood Partnership area.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Caerdydd yn ol ward - Cardiff Household Income by Ward.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd De Dwyrain Cymru yn ol Awdurdod Lleol - SE Wales Household Income by Local Authority.pdf
  
2015
Incwm Aelwydydd Cymru yn ol Awdurdod Lleol - Wales Household Income by Local Authority.pdf
  
2015
​​

​​Mapiau'n dangos incwm canolrifol aelwydydd


  
  
  
Map Incwm Aelwydydd Caerdydd - Cardiff Household Income Map.pdf
  
2015
Map Incwm Aelwydydd Caerdydd yn ol Ardal Allbwn - Cardiff by Output Area map Household Income.pdf
  
2015
Map Incwm Aelwydydd Caerdydd yn ol ward - Cardiff Household Income by Ward map.pdf
  
2015
Map Incwm Aelwydydd De Dwyrain Cymru yn ol awdurdod Lleol - SE Wales Household Income Map.pdf
  
2015
Map Aelwydydd Incwm De Dwyrain Cymru yn ol Ardal allbwn - SE Wales Household Income map by Output Area.pdf
  
2015
Map Aelwydydd Incwm De Dwyrain Cymru yn ol ward - SE Wales Household Income map by Ward.pdf
  
2015
​​
​​
​​​​​​​​