Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Aelwydydd mewn Tlodi Incwm

Mae'r wybodaeth am Aelwydydd mewn Tlodi Incwm (wedi'i gyfrifo fel y canran o aelwydydd y mae eu hincwm gros yn llai na 60% o ganolrif Prydain Fawr) yn deillio o ddata CACI PayCheck​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ ​2015. 


Mae hyn yn rhoi amcangyfrifon ar, er enghraifft, incwm canolrifol a chymedrig, dosbarthiad incwm ar sail band incwm a nifer yr aelwydydd o dan 60% canolrif Prydain Fawr. Mae'r wybodaeth ar gael ar lefel genedlaethol, awdurdod lleol, ward, ardal gynnyrch ehangach canol, ardal gynnyrch ehangach is, ardal allbwn a chod post unigol. 


Mae ffigurau ar gyfer y chwe Ardal Partneriaeth Cymdogaeth wedi'u cyfrif hefyd trwy gasglu data ardal gynnyrch ehangach haen is. 

Gweld proffiliau a mapiau Aelwydydd mewn tlodi yn ôl adrannau etholiadol​​


  
  
  
Aelwydydd mewn tlodi Adamsdown - Household Poverty Adamsdown.pdfAelwydydd mewn tlodi Adamsdown - Household Poverty Adamsdown2015
Aelwydydd mewn tlodi Butetown - Households Poverty Butetown.pdfAelwydydd mewn tlodi Butetown - Households Poverty Butetown2015
Aelwydydd mewn tlodi Cearau - Household Poverty Caerau.pdfAelwydydd mewn tlodi Cearau - Household Poverty Caerau2015
Aelwydydd mewn tlodi Treganna - Household Poverty Canton.pdfAelwydydd mewn tlodi Treganna - Household Poverty Canton2015
Aelwydydd mewn tlodi Cathays - Household Poverty Cathays.pdfAelwydydd mewn tlodi Cathays - Household Poverty Cathays2015
Aelwydydd mewn tlodi Creigiau a Sain Ffagan - Household Poverty Creigiau and St Fagans.pdfAelwydydd mewn tlodi Creigiau a Sain Ffagan - Household Poverty Creigiau and St Fagans2015
Aelwydydd mewn tlodi Cyncoed - Household Poverty Cyncoed.pdfAelwydydd mewn tlodi Cyncoed - Household Poverty Cyncoed2015
Aelwydydd mewn tlodi Trelai - Household Poverty Ely.pdfAelwydydd mewn tlodi Trelai - Household Poverty Ely2015
Aelwydydd mewn tlodi Y Tyllgoed - Household Fairwater.pdfAelwydydd mewn tlodi Y Tyllgoed - Household Fairwater2015
Aelwydydd mewn tlodi Gabalfa - Household Poverty Gabalfa.pdfAelwydydd mewn tlodi Gabalfa - Household Poverty Gabalfa2015
Aelwydydd mewn tlodi Grangetown - Household Poverty Grangetown.pdfAelwydydd mewn tlodi Grangetown - Household Poverty Grangetown2015
Aelwydydd mewn tlodi Y Mynydd Bychan - Household Poverty Heath.pdfAelwydydd mewn tlodi Y Mynydd Bychan - Household Poverty Heath2015
Aelwydydd mewn tlodi Llysfaen - Household Poverty Lisvane.pdfAelwydydd mewn tlodi Llysfaen - Household Poverty Lisvane2015
Aelwydydd mewn tlodi Llandaf - Household Poverty Llandaff.pdfAelwydydd mewn tlodi Llandaf - Household Poverty Llandaff2015
Aelwydydd mewn tlodi Ystum Taf - Household Poverty Llandaff North.pdfAelwydydd mewn tlodi Ystum Taf - Household Poverty Llandaff North2015
Aelwydydd mewn tlodi Llanisien - Household Poverty Llanishen.pdfAelwydydd mewn tlodi Llanisien - Household Poverty Llanishen2015
Aelwydydd mewn tlodi Llanrhymni - Household Poverty Llanrumney.pdfAelwydydd mewn tlodi Llanrhymni - Household Poverty Llanrumney2015
Aelwydydd mewn tlodi Pentwyn - Household Poverty Pentwyn.pdfAelwydydd mewn tlodi Pentwyn - Household Poverty Pentwyn2015
Aelwydydd mewn tlodi Pentyrch - Household Poverty Pentyrch.pdfAelwydydd mewn tlodi Pentyrch - Household Poverty Pentyrch2015
Aelwydydd mewn tlodi Penylan - Household Poverty Penylan.pdfAelwydydd mewn tlodi Penylan - Household Poverty Penylan2015
Aelwydydd mewn tlodi Plasnewydd - Household Poverty Plasnewydd.pdfAelwydydd mewn tlodi Plasnewydd - Household Poverty Plasnewydd2015
Aelwydydd mewn tlodi Radur a Phentre-poeth - Household Poverty Radyr and Morganstown.pdfAelwydydd mewn tlodi Radur a Phentre-poeth - Household Poverty Radyr and Morganstown2015
Aelwydydd mewn tlodi Rhiwbeina - Household Poverty Rhiwbina.pdfAelwydydd mewn tlodi Rhiwbeina - Household Poverty Rhiwbina2015
Aelwydydd mewn tlodi Glan yr Afon - Household Poverty Riverside.pdfAelwydydd mewn tlodi Glan yr Afon - Household Poverty Riverside2015
Aelwydydd mewn tlodi Tredelerch - Household Poverty Rumney.pdfAelwydydd mewn tlodi Tredelerch - Household Poverty Rumney2015
Aelwydydd mewn tlodi y Sblot - Household Poverty Splott.pdfAelwydydd mewn tlodi y Sblot - Household Poverty Splott2015
Aelwydydd mewn tlodi Trowbridge - Household Poverty Trowbridge.pdfAelwydydd mewn tlodi Trowbridge - Household Poverty Trowbridge2015
Aelwydydd mewn tlodi Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Household Poverty Whitchurch and Tongwynlais.pdfAelwydydd mewn tlodi Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Household Poverty Whitchurch and Tongwynlais2015
Aelwydydd mewn tlodi Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Household Poverty Pontprennau and Old St Mellons.pdfAelwydydd mewn tlodi Pontprennau a Phentref Llaneirwg - Household Poverty Pontprennau and Old St Mellons2015
​​​​
​​​​

Dadansoddiad o aelwydydd o dan 60% o incwm canolrifol Prydain Fawr


  
  
  
Aelwydydd Caerdydd mewn tlodi - Cardiff Household Poverty.pdf
  
2015
Cardiff Household Poverty by Neighbourhood Partnership Area.pdf
  
2015
Aelwydydd Caerdydd mewn tlodi yn ol ward - Cardiff Household Poverty by Ward.pdf
  
2015
Aelwydydd De Dwyrain Cymru mewn tlodi yn ol awdurdod Lleol - SE Wales Household Poverty by Local Authority.pdf
  
2015
Aelwydydd Cymru mewn tlodi yn ol Awdurdod Lleol - Wales Household Poverty by Local Authority.pdf
  
2015
​​
​​​​​​​​​​​Mapiau'n dangos canran yr aelwydydd o dan 60% o incwm canolrifol Prydain Fawr

  
  
  
Map Aelwydydd Caerdydd mewn tlodi - Cardiff Household Poverty map.pdf
  
2015
Map Aelwydydd Caerdydd mewn tlodi yn ol ardal allbwn - Cardiff Household Poverty map by Output Area.pdf
  
2015
Map Aelwydydd Caerdydd mewn tlodi yn ol ward - Cardiff Household Poverty by Ward map.pdf
  
2015
Map Aelwydydd De Dwyrain Cymru mewn tlodi - SE Wales Household Poverty map.pdf
  
2015
Map Aelwydydd De Dwyrain Cymru mewn tlodi yn ol ardal allbwn - SE Wales Household Poverty map by Output Area.pdf
  
2015
Map Aelwydydd mewn tlodi De Dwyrain Cymru yn ol ward - SE Wales Household Poverty map by Ward.pdf
  
2015
​​
​​​​​