Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Holi Caerdydd 2020​​​

​Mae Holi Caerdydd yn arolwg blynyddol a gynhelir gan Gyngor Caerdydd.  Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a’r rhai sy’n ymweld â’r ddinas i rannu eu profiadau o wasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a lle y gellid gwella pethau.

Mae arolwg eleni hefyd yn cynnwys cwestiynau ar sut rydych yn credu y dylai Caerdydd adfer o effaith COVID-19 – mae gennym gyfle unwaith mewn oes i ailffurfio’r dyfodol rydym ni, fel trigolion yn ei ddymuno ar gyfer y ddinas yn dilyn y tarfu a achoswyd gan y pandemig.​​​

Cwblhewch arolwg Holi Caerdydd 2020​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Trwy gymryd tuag 20 munud i gwblhau’r arolwg hwn, byddwch yn ein helpu i: 

  • ddeall yn well sut mae pobl yn profi’r ddinas a’n gwasanaethau cyhoeddus.
  • deall yr hyn sy’n bwysig i chi a’ch cymuned leol. 
  • gwneud newidiadau a gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus ein dinas. 

Y llynedd rhannodd bron 4,000 o bobl eu barn gyda ni – sicrhewch y caiff eich llais ei glywed.