Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Yr Arglwydd Faer Cyfredol

Yr Arglwydd Faer cyfredol​​​​
​​
​Y Cynghorydd Graham Hinchey
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd
Blwyddyn Drefol 2022 - 23


Manylion Personol


Mae'r Cynghorydd Hinchey, 64, a fydd yn cael ei gefnogi gan ei Ddirprwy Faer newydd, y Cynghorydd Abdul Sittar, yn olynu'r Cynghorydd Rod McKerlich yn y rôl anrhydeddus ac mae wedi dewis Cŵn Tywys Cymru fel elusen eleni.

"Fel rhywun a aned yng Nghaerdydd ac sydd wedi byw yng Nghaerdydd ar hyd fy oes, rwy'n hapus, yn falch ac yn teimlo anrhydedd mawr o gael fy newis fel yr Arglwydd Faer newydd.

"Does gen i ddim amheuaeth bod blwyddyn gyffrous a chofiadwy gen i o'm blaen, ac rwy'n edrych ymlaen at yr her sydd wedi'i gosod ar fy nghyfer i helpu i sicrhau bod prifddinas Cymru yn parhau i gael ei gweld yn y golau gorau posibl i bawb y dof ar eu traws.

"Rwy'n edrych ymlaen at fynd allan ar hyd y lle yng Nghaerdydd ac ymweld â chymaint o ardaloedd o'r ddinas ag y gallaf drwy gydol fy mlwyddyn yn y swydd"

Fel cyn Reolwr Rhanbarthol BT, mae wedi byw yn y Mynydd Bychan ers dros 25 mlynedd ac mae'n adnabyddus yn y gymuned leol.  Yn ogystal â chynrychioli ward y Mynydd Bychan ar y cyngor, ef yw’r aelod cabinet sydd wedi gwasanaethu hiraf dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda phortffolios yn cynnwys Cynllunio Strategol, Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Plant. Mae'r Cynghorydd Hinchey hefyd yn gadeirydd y llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Ton Yr Ywen ac yn is-gadeirydd yn Ysgol Gynradd Llwynbedw.

Mae hefyd wedi cadeirio grŵp cymunedol Cyfeillion Gerddi Llwynfedw ers ei sefydlu yn 2013. Mae pwyllgor y Cyfeillion, gyda chymorth aelodau a thrigolion, wedi codi miloedd o bunnoedd i drawsnewid yr hen bafiliwn yn y parc yn ganolfan gymunedol ffyniannus, sy’n cynnal digwyddiadau lleol ac elusennol, gan gynnwys y Parti yn y Parc blynyddol.

Ond ei waith fel gwirfoddolwr Cŵn Tywys Cymru a fydd yn llywio ei flwyddyn fel Arglwydd Faer fwyaf.  "Byddwn yn cefnogi llawer o elusennau," meddai, "ond mae gennym gysylltiadau cryf gyda chŵn tywys, ar ôl maethu tua 24 dros y 10 mlynedd diwethaf – gofalu amdanynt wrth iddynt fynd drwy eu hyfforddiant."

Dywedodd Kerry Bevan, pennaeth gwasanaeth Cŵn Tywys Cymru:  "Rydym wrth ein bodd bod Graham wedi enwi Cŵn Tywys fel ei elusen ddewisol yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.  Bydd y berthynas hon yn codi ymwybyddiaeth o wasanaethau Cŵn Tywys i gefnogi'r rhai sy'n byw gyda nam ar eu golwg yng Nghaerdydd a ledled Cymru.  Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r Arglwydd Faer newydd a'i helpu i gyflawni ei nod o enwi ci tywys bach."

Wrth ysgwydd Graham mewn llawer o ddigwyddiadau swyddogol fydd ei wraig Anne, sydd bellach yn Arglwyddes Faeres. Hi yw pennaeth Wales and West Housing, un o gymdeithasau tai mwyaf Cymru. Mae ganddynt dri mab a merch.
​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd