Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Am yr Arglwydd Faer

​​​​​Yr Arglwydd Faer, Dinesydd Cyntaf Caerdydd, yw'r prif lysgennad yn nigwyddiadau Dinesig y ddinas. Yr Arglwydd Faer presennol yw Cynghorydd Graham Hinchey​ a'r dirprwy Arglwydd Faer yw Cynghorydd Abdul Sattar.

Mae'r Arglwydd Faer yn sicrhau traddodiad a pharhad, sy'n llesol i'r ddinas yn fasnachol a chymdeithasol. Roedd sawl Arglwydd Faer yn flaenllaw yn yr ymgyrch i roi statws prifddinas i Gaerdydd yn 1955. 


Mae pob Arglwydd Faer yn wleidyddol niwtral yn ystod eu blwyddyn yn y swydd, ac yn cadeirio cyfarfodydd y cyngor. 


Dyletswyddau seremonïol y Faeryddiaeth yw elfen amlycaf y flwyddyn yn y swydd - mewn digwyddiadau fel rhoi rhyddid y ddinas i 'Bersonau Anrhydeddus'. Mae Tywysoges Cymru, Is-iarll Tonypandy, y Gwir Anrhydeddus James Callaghan, y Pab John Paul II, Nelson Mandela a Syr Tasker Watkins ymhlith y rheiny sydd wedi derbyn yr anrhydedd hwn. 


Ar gyfer yr holl faterion yn ymwneud â Maeryddiaeth​, cysylltwch â: 


Y Swyddfa Brotocol

Hawlfraint Y Plasty,
Heol Richmond,
Caerdydd,
CF24 3UN


029 2087 1543 / 029 2087 3403


YSwyddfaBrotocol@caerdydd.gov.uk

 

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd