Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Elusen ddewis yr Arglwydd Faer


Elusen ddewisol Arglwydd Faer Caerdydd ar gyfer 2022/23 yw Cŵn Tywys Cymru.


Mae’r Arglwydd Faer wedi addo helpu Cŵn Tywys Cymru i godi ei phroffil, yn ogystal â chodi arian drwy gynnal digwyddiadau arbennig a digwyddiadau pwysig yng nghalendr blynyddol yr elusen. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn rhoddion. 

Anfonwch sieciau, os gwelwch yn dda, yn daladwy i ‘Elusen Arglwydd Faer Cyngor Caerdydd’ i:

Y Swyddfa Brotocol
Y Plasty
Richmond Road
Caerdydd 
CF24 3UN


Os hoffech drefnu digwyddiad codi arian ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer

Ffôn: 029 20871543 E-bost: yswyddfabrotocol@caerdydd.gov.uk

​​​​​​​​