Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Elusen ddewis yr Arglwydd Faer


Elusen ddewisol Arglwydd Faer Caerdydd ar gyfer 2020/21 yw Cymdeithas Alzheimer’s Cymru, y Gymdeithas Alzheimer’s yw prif elusen dementia'r DU. Maent yn ymgyrchu dros newid, yn ariannu ymchwil i ddod o hyd i wellhad ac yn cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia heddiw. 

Dementia yw lladdwr mwyaf y DU. Mae rhywun yn ei ddatblygu bob tair munud ac nid oes iachâd ar hyn o bryd. Gyda'ch cefnogaeth chi, mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru yn wynebu dementia yn uniongyrchol. Gan weithio gyda'n gilydd rydym yn gwybod y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth - byd heb ddementia.

Rydyn ni'n gwybod bod dementia yn effeithio ar bawb yn wahanol.  Felly, p'un a ydych chi, rhywun annwyl, ffrind neu gymydog yn cael ei effeithio gan ddementia, mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru yno i'ch cefnogi. 

Gall Cyswllt Dementia, gwasanaeth cymorth personol am ddim Cymdeithas Alzheimer’s, eich cefnogi'n uniongyrchol dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, yn ogystal â'ch cysylltu ag amrywiaeth o wasanaethau lleol. Mae eu cynghorwyr dementia ar gael ar y ffôn i roi'r cymorth sydd ei angen arnoch. Ffoniwch nhw am gymorth ar 0333 150 3456 neu ar y llinell gymorth Gymraeg 03300 947 400. 

I gael gwybod am ffyrdd y gallwch gefnogi Cymdeithas Alzheimer’s Cymru ewch i'r wefan gefnogi ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.​

Mae’r Arglwydd Faer wedi addo helpu Cymdeithas Alzheimer’s Cymru i godi ei phroffil, yn ogystal â chodi arian drwy gynnal digwyddiadau arbennig a digwyddiadau pwysig yng nghalendr blynyddol yr elusen. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn rhoddion. 

Anfonwch sieciau, os gwelwch yn dda, yn daladwy i ‘Elusen Arglwydd Faer Cyngor Caerdydd’ i:

Y Swyddfa Brotocol
Y Plasty
Richmond Road
Caerdydd 
CF24 3UN


Os hoffech drefnu digwyddiad codi arian ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer

Ffôn: 029 20871543 E-bost: yswyddfabrotocol@caerdydd.gov.uk

​​​​​​​​