Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Elusen ddewis yr Arglwydd Faer

Elusen ddewisol Arglwydd Faer Caerdydd ar gyfer 2023/24 yw UCAN Productions.


I gael gwybod am ffyrdd y gallwch gefnogi UCAN Productions ewch i'r wefan​.

Mae’r Arglwydd Faer wedi addo helpu UCAN Productions i godi ei phroffil, yn ogystal â chodi arian drwy gynnal digwyddiadau arbennig a digwyddiadau pwysig yng nghalendr blynyddol yr elusen. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn rhoddion. 

Gellir gwneud cyfraniadau yn uniongyrchol i: 

Enw’r Cyfrif: CC Lord Mayors Charity 2023/24
Rhif y Cyfrif: 20561083
Cod Didoli:  52-21-06

Rhaid i sieciau gael eu gwneud yn daladwy i Elusen Arglwydd Faer Cyngor Caerdydd 2023/24 a'u hanfon at:

Y Swyddfa Brotocol
Y Plasty 
Heol Richmond
Caerdydd
CF24 3UN

Os hoffech drefnu digwyddiad codi arian ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer, neu os oes gennych wobrau ocsiwn neu raffl i'w rhoi, e-bostiwch SwyddfaBrotocol@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 1543.


​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd