Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dirprwy Arglwydd Faer

​​​
Cllr Jane Henshaw DLM.png

Y Cynghorydd Jane Henshaw
Dirprwy Arglwydd Faer Caerdydd
Blwyddyn y Cyngor 2023 i 2024

​​​​​​​Manylion personol

Mae'r Dirprwy Arglwydd Faer newydd, y Cynghorydd Jane Henshaw, yn gynghorydd dros ward Sblot. Yn wreiddiol o Wrecsam, symudodd y Cynghorydd Henshaw i Gaerdydd yn 2014 ac fe'i hetholwyd gyntaf i'r cyngor yn 2017. Ei merch, Angharad Anderson Ba ddaw’n Gyweddog y Dirprwy Arglwydd Faer newydd.

Yn fam i bedwar o blant gyda phedwar o wyrion ac wyresau, mae gan y Cynghorydd Henshaw radd BA mewn Saesneg a Hanes ac mae'n falch iawn o fod yn Ddirprwy Arglwydd Faer Caerdydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dywedodd y Cynghorydd Henshaw: "Mae'n anrhydedd cael y teitl Dirprwy Arglwydd Faer a byddaf yn cefnogi'r Cynghorydd Molik yn ei rôl, yn ogystal â chynorthwyo â'r amserlen brysur o swyddogaethau dinesig sydd o'n blaenau."

Y Cynghorydd Henshaw yn cymryd drosodd fel Dirprwy Arglwydd Faer gan Y Cynghorydd Abdul Sattar.​

© 2022 Cyngor Caerdydd