Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Uchelgais Prifddinas

Mae Uchelgais Prifddinas, cynllun pum mlynedd y weinyddiaeth newydd, yn amlinellu gweledigaeth y cyngor i Gaerdydd fod yn ddinas arweiniol ar lefel fyd-eang. Mae pob un o'r Aelodau Cabinet wedi amlinellu ei nodau a'i uchelgeisiau allweddol ar gyfer ei gyfnod yn y swydd.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:

 • Gweithio i Gaerdydd
  Sicrhau bod y gall pawb sy'n byw a gweithio yma gyfrannu at lwyddiant y ddinas a mwynhau'r buddion.

 • Gweithio i Gymru
  Mae angen prifddinas lwyddiannus ar Gymru lwyddiannus.

 • Gweithio i'r dyfodol
  Rheoli twf y ddinas mewn ffordd gynaliadwy.

 • Gweithio i'r gwasanaethau cyhoeddus
  Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu'n effeithlon, effeithiol a chynaliadwy yn wyneb galw mawr a chyllidebau llai.


Darllenwch adroddiad Uchelgais Prifddinas (12.315mb PDF) ​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd