Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caerdydd yn 2022

Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan o ran gwella canlyniadau i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. 
 

Mae Caerdydd yn 2022​​ yn rhoi darlun o sut mae'r ddinas yn perfformio yn erbyn cyfres o ddangosyddion lefel dinas, y cytunir arnynt gan arweinwyr yn sector cyhoeddus y ddinas, ac a ddefnyddir i fesur pa mor dda mae'r Caerdydd yn ei wneud ym mhob agwedd ar les y ddinas. 

 

Mae'n rhoi sylfaen i Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd sy'n dod ag arweinwyr y ddinas ynghyd i wella lles Caerdydd drwy gryfhau cydweithio ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus.

© 2022 Cyngor Caerdydd