Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud Caerdydd yn ddinas Cyflog Byw

Mae’r Cynllun Mannau Cyflog Byw yn cydnabod ac yn dathlu’r ardaloedd daearyddol sy’n gwneud mwy i ymestyn achrediad Cyflog Byw. Maent yn lleoliadau lle mae cymunedau a busnesau yn cydweithio i fynd i’r afael â thâl isel yn eu hardal leol.  

Mae Caerdydd wedi’i chydnabod fel Dinas Cyflog Byw yn rhan o’r cynllun ‘Gwneud Lleoedd Cyflog Byw’ newydd. Gwnaeth grŵp o gyflogwyr Caerdydd blaenllaw gydweithio i ffurfio Grŵp Gweithredu Cyflog Byw Caerdydd a gwnaethon nhw lansio eu cynllun gweithredu 3 blynedd i ddechrau ‘Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw’. 

Mae’r Cynllun Gweithredu yn cynnwys:​

  • ​​Cynyddu nifer y cyflogwyr Cyflog Byw i 150 erbyn 2022.  
  • Cynyddu nifer y bobl sy’n gweithio am Gyflog Byw achrededig i 48,000 erbyn 2022. 
  • Annog cyflogwyr mawr, cyflogwyr eiconig a sefydliadau ‘angor’ yng Nghaerdydd i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig.
  • Cefnogi busnesau bach i achredu drwy Gynllun Cymorth Achredu Cyflog Byw y Cyngor.

  Eisoes mae dros 100 o gyflogwyr Cyflog Byw Caerdydd wedi ymuno â’r cynllun.​

  ​​​