Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Heneiddio'n Dda 2022 i 2027

​​​​​​Nod Strategaeth Heneiddio'n Dda 2022 i 2027 yw cefnogi pobl hŷn yng Nghaerdydd i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau.​

Prif nodau'r Strategaeth yw:

  • Cefnogi pobl hŷn i gadw'n heini a chysylltu mewn dinas sy'n dda i bobl hŷn
  • Cefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol gartref drwy wasanaethau ataliol sy'n seiliedig ar gryfderau
  • Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy o ansawdd uchel
  • Cefnogi gofalwyr anffurfiol a gwerthfawrogi eu rôl
  • Sicrhau bod ein gwasanaethau'n bodloni anghenion y rhai mwyaf agored i niwed
  • Moderneiddio ein Gwasanaethau'n Rhagweithiol

Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​


Cymerwch olwg ar y Strategaeth Heneiddio’n Dda 2022 i 2027. (​4.58mb PDF​)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

© 2022 Cyngor Caerdydd