Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth rhaglen cymorth tai Caerdydd 2022 i 2026

​​​Mae Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Caerdydd 2022—2026 yn nodi'r cyfeiriad strategol ar gyfer atal digartrefedd a gwasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai yng Nghaerdydd am y pedair blynedd nesaf.   

Mae'r Strategaeth yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn digwydd i atal a mynd i'r afael â digartrefedd a bydd yn atgyfnerthu'r addewid "Dim Mynd yn Ôl" a wnaed yn dilyn y pandemig.  

Rydym am sicrhau bod digartrefedd yn brin, yn fyr ac nad yw'n cael ei ailadrodd. 

Prif nodau’r Strategaeth yw:

  • Atal digartrefedd lle bynnag y bo modd
  • Sicrhau bod pawb yn cael y cymorth a'r gefnogaeth gywir 
  • Mabwysiadu ymagwedd ailgartrefu gyflym tuag at ddigartrefedd
  • Darparu llety â chymorth o ansawdd da i'r rhai sydd ei angen. 


Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​

​​​​


​Cymerwch olwg ar y Strategaeth rhaglen cymorth tai Caerdydd 2022 i 2026 (3.7mb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

© 2022 Cyngor Caerdydd