Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau i Wasanaethau Ailgylchu a GwastraffMae casgliadau ailgylchu a gwastraff yn newid o ddydd Llun 30 Mawrth 2020.
Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid.
Bydd eich holl wastraff yn cael ei gasglu gan ein timau ymroddedig, sy’n parhau i roi gwasanaeth i 160,000 o dai yng Nghaerdydd drwy’r argyfwng COVID-19.
 
Caiff yr holl wastraff ei gasglu mewn un cerbyd. Caiff y gwastraff ei gymryd i safle troi gwastraff yn ynni, lle bydd yn cynhyrchu digon o ynni i bweru bron 1/3 o gartrefi Caerdydd.

Mae'n ddrwg gennym na allwn barhau i ddarparu gwasanaeth ailgylchu ar eich cyfer drwy'r argyfwng hwn. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gyfyngu ar nifer y staff sy'n rhyngweithio mewn eiddo, ac i barhau i ddarparu gwasanaeth casglu rheolaidd ar eich cyfer.

Unwaith y bydd yr argyfwng drosodd, rydym yn gobeithio ailddechrau gwasanaethau cyn gynted â phosibl. 


Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Os ydych yn byw mewn ardal biniau

Defnyddiwch eich bin du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu (gan gynnwys cewynnau/padiau anymataliaeth) a gwastraff bwyd. Parhewch i ddefnyddio'ch bagiau ailgylchu fel arfer, a rhowch y rhain nesaf at eich bin er mwyn eu casglu.

Os ydych yn byw mewn ardal bagiau


Defnyddiwch eich bagiau streipiau coch ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu (gan gynnwys cewynnau/padiau anymataliaeth). Defnyddiwch eich cadi ymyl y ffordd ar gyfer gwastraff bwyd Parhewch i ddefnyddio'ch bagiau ailgylchu fel arfer, a rhowch y rhain nesaf at eich bin er mwyn eu casglu.
Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Os ydych yn byw mewn ardal biniau


Rhowch wastraff bwyd wrth eich bin du.


Os ydych yn byw mewn ardal bagiau


Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr mewn ardaloedd bagiau barhau i wahanu eu gwastraff bwyd. Bydd hyn yn ei gadw mewn cadi ymyl y ffordd ac yn ​lleihau'r risg y caiff eich bagiau eu rhwygo. Os nad oes gennych gadi ymyl y ffordd, cadi cegin neu fagiau cadi, mae modd eu harchebu drwy ein ffurflen ar-lein neu drwy app CardiffGov.
Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Rydym yn gofyn i chi barhau i wahanu deunyddiau y gellir ei ailgylchu, yn union fel y byddech chi fel arfer. Rydym yn cydnabod na fyddai unrhyw le yn eich bin du/bagiau stribed coch ar gyfer yr eitemau hyn pe na bai casgliad ar gyfer y bagiau ailgylchu.

Mae golchi'r deunyddiau hyn cyn eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu yn cadw'r deunydd yn lân ac yn hylan, i chi a'n timau casglu.

Rydyn ni eisiau i bawb gadw eu harferion ailgylchu arferol. Pan fydd yr argyfwng hwn ar ben, rydym yn hyderus y gallwn fod yn brif ddinas graidd arweiniol o ran ailgylchu yn y DU.
Mae casgliadau ar wahân wedi'u hatal ar hyn o bryd.
Rhowch wydr yn eich bagiau ailgylchu.
Mae casgliadau gwastraff hylendid ar wahân wedi'u hatal ar hyn o bryd.
Dylech roi gwastraff hylendid yn eich bagiau streipiau coch neu’ch biniau du.
Mae casgliadau gwastraff gardd wedi'u hatal ar hyn o bryd.
Ni chaiff eitemau swmpus/bagiau gwastraff ychwanegol eu casglu.

Sut y gallwch helpu i gadw einin staff yn ddiogel 


Diheintiwch eich handlenni bin/cadi ymyl y ffordd cyn, ac ar ôl eich casgliad. 

Dilynwch y cyngor ar waredu gwastraff heintus sydd i'w weld ar ein tudalen gwybodaeth COVID-19 ar gyfer preswylwyr. 

Byddwch yn amyneddgar wrth i’n timau casglu ddatblygu’r ffordd newydd hon o weithio. 
 ​​​
Codwch law a rhowch wên fach i’n timau pan welwch chi nhw – maen nhw’n parhau i #weithiodrosgaerdydd a byddai gwên yn codi calon pawb.​

​​​
English