Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff o 1 Mehefin

Nid yw eich diwrnod casglu yn newid, ond efallai y bydd yr amser yr ydym yn casglu eich gwastraff yn newid. 


I wneud yn siŵr nad ydych yn methu eich casgliad, gwnewch yn siŵr bod eich gwastraff allan erbyn 6am ar eich diwrnod casglu. Gallai eich casgliad gael ei wneud unrhyw bryd rhwng 6am -10pm.
Rydym yn dod â'r mwyafrif o gasgliadau ymyl y ffordd yn ôl o 1 Mehefin.

  • Casglu ailgylchu bob wythnos
  • Casglu gwastraff bwyd bob wythnos
  • Casglu gwastraff cyffredinol bob pythefnos

Bydd gwastraff gardd a chasgliadau gwydr ar wahân yn parhau i gael eu hatal hyd nes y rhoddir gwybodaeth pellach. 


D
efnyddiwch eich rhif tŷ neu god post i weld manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff nesaf​.


Dyma'r dyddiadau casglu gwastraff cyffredinol ar gyfer mis Mehefin.


Os dydd Llun yw eich diwrnod casglu:

​​Ardal ​Eich 4 dyddiad casglu nesaf o Mehefin 1
​Creigiau / Sain Ffagan
Y Tyllgoed
Radur / Morganstown
Pentyrch
Tongwynlais
​8 Mehefin,
22 Mehefin,
6 Gorffennaf a 20 Gorffennaf.
​Trelai
Caerau
​1 Mehefin,
15 Mehefin,
29 Mehefin a 13 Gorffennaf.
 
Os dydd Mawrth yw eich diwrnod casglu:

​​Ardal Eich 4 dyddiad casglu nesaf o Mehefin 1
Butetown
Grangetown
Glan yr Afon
​2 Mehefin,
16 Mehefin,
30 Mehefin a 14 Gorffennaf​.
​Ystum Taf
Llandaf
Felindre
Treganna
​9 Mehefin,
23 Mehefin,
7 Gorffennaf a 21 Gorffennaf.
 
Os dydd Mercher yw eich diwrnod casglu:

​​Ardal ​Eich 4 dyddiad casglu nesaf o Mehefin 1
​Gabalfa
Cathays
Pen-y-lan
​3 Mehefin,
17 Mehefin,
1 Gorffennaf a 15 Gorffennaf.
Pentwyn
Plasnewydd
Cyncoed
10 Mehefin,
24 Mehefin,
8 Gorffennaf a 22 Gorffennaf.​
 
Os dydd Iau yw eich diwrnod casglu:

​​Ardal Eich 4 dyddiad casglu nesaf o Mehefin 1
​Tredelerch
Adamsdown
Sblot
​4 Mehefin,
​18 Mehefin,
2 Gorffennaf a 16 Gorffennaf.
​Pontprennau / Old St Mellons
Llanrhymni
Trowbridge
​11 Mehefin,
25 Mehefin,
9 Gorffennaf a 23 Gorffennaf.
 
Os dydd Gwener yw eich diwrnod casglu:

​​Ardal Eich 4 dyddiad casglu nesaf o Mehefin 1
​Rhiwbeina
Llysfaen
Llanisien
12 Mehefin,
26 Mehefin,
10 Gorffennaf a 24 Gorffennaf.
​Y Mynydd Bychan
Yr Eglwys Newydd
5 Mehefin,
19 Mehefin​,
3 Gorffennaf a 17 Gorffennaf.
 

Sut y gallwch helpu i gadw einin staff yn ddiogel


Os ydych yn gwybod neu yn amau fod Covid-19 arnoch chi, mae angen i bob hances bapur/cadachau glanhau gwaredadwy gael eu bagio’n ddwbl ac yna’u cadw ar wahan i wastraff arall am 72 awr.

Ar ôl 72 awr, mae angen wedyn eu gosod yn eich bin du/bagiau coch streipiog.

Ni fydd ein criwiau yn casglu unrhyw fagiau ailgylchu gwyrdd sy’n cynnwys hancesi papur. Does dim modd ailgylchu hancesi papur. Mae’r ailgylchu yn cael ei ddidoli gan beiriannau a chan bobl. Mae bagiau ailgylchu sydd wedi eu halogi â hancesi papur yn rhoi ein gweithlu mewn mwy o berygl o gael eu heintio.

Diheintiwch eich handlenni bin/cadi ymyl y ffordd cyn, ac ar ôl eich casgliad.  

Byddwch yn amyneddgar wrth i’n timau casglu ddatblygu’r ffordd newydd hon o weithio. 
 ​​​
Codwch law a rhowch wên fach i’n timau pan welwch chi nhw – maen nhw’n parhau i #weithiodrosgaerdydd a byddai gwên yn codi calon pawb.​

 
​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
English