Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth cerdded i mewn penwythnos brechlyn Covid-19

Os nad ydych wedi cael eich brechiad cyntaf gallwch gael apwyntiad galw i mewn yng Nghanolfan Brechu Torfol y Bae (hen safle Toys R Us) ar benwythnos.​

Dewch draw ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul unrhyw bryd rhwng 8am a 4pm, os:
  • nad ydych wedi derbyn dos cyntaf eich Brechlyn COVID-19 eto, a’ch
  • bod yn 18 oed neu’n hyn, ac  
  • yn byw a/neu weithio yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg
 
Dewch â phrawf adnabod gyda chi, ynghyd â phrawf o gyfeiriad cartref neu fan gwaith yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg.​​