Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal plant i weithwyr allweddol

Ceisiadau am ofal plant gweithwyr allweddol ar gau ers 12 hanner nos dydd Gwener 17 Mehefin 2020​.

 Gwyliau Haf

 

Nid oes cynlluniau i Gyngor Caerdydd gynnig gofal plant i blant gweithwyr allweddol sydd o oedran ysgol yn ystod gwyliau’r haf.

Gellir cael gwybodaeth am ddarparwyr preifat, gwirfoddol ac annibynnol sydd ar agor ac sy'n cynnig gofal plant drwy wefan FIS Cymru​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu wefan Dewis Cymru​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu drwy gysylltu â CFAS ar 03000 133 133.

Cynllun Cymorth Gofal plant Coronafeirws (C-CAS)

Bydd Cynllun Cymorth Gofal plant Coronafeirws (C-CAS) ar gyfer plant cyn oed ysgol gweithwyr allweddol hanfodol ar gau o hanner nos ar ddydd Sul 12 Gorffennaf 2020.

Bydd ceisiadau sydd eisoes wedi'u hasesu fel rhai cymwys yn parhau i gael eu hariannu tan ddiwedd Awst 2020.


Os oes angen unrhyw help neu arweiniad pellach arnoch, e-bostiwch:

gofalplantgweithwyrallwedol.COVID-19@caerdydd.gov.uk (ar gyfer plant 3-14 oed)

neu

Porth i Deuluoedd ar gyfer plant oedran cyn ysgol cyswlltFAS@caerdydd.gov.uk​

​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​ ​​​