Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Brechlyn Covid-19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a sefydliadau partner eraill i helpu i frechu pawb cyn gynted a phosibl.


Mae cyfanswm presennol y brechlyn a roddwyd i’r grwpiau blaenoriaeth ar gael i’w weld ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cael eich apwyntiad brechu​​​


Byddwch yn derbyn gwahoddiad pan ddaw eich tro i gael eich brechu. Bydd yn cynnwys manylion ynghylch ble i fynd i'w gael.

Dylai pawb yng ngrwpiau blaenoriaeth fod wedi derbyn o leiaf un dos o’r brechlyn erbyn hyn. Os ydych mewn grwpiau 1-9 ac rydych heb dderbyn eich dos cyntaf eto, ffoniwch  linell archebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar 029 2184 1234, neu gallwch gwblhau eu ffurflen ar-lein Gadael Neb ar Ôl.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae rhestr wrth gefn ar waith i sicrau nad yw brechlyn yn mynd i wastraff. Gall unrhyw un dros 18 oed ymuno â’r rhestr wrth gefn​​ drwy lenwi ffurflen ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.  


Pan fydd apwyntiad ar gael, cysylltir â’r rhai ar y rhestr wrth gefn yn nhrefn oedran, yr hynaf yn gyntaf. Sylwer, os ydych ar y rhestr wrth gefn, bydd angen i chi fod ar gael i fynd i apwyntiad ar fyr rybudd.​

​Canslo

Os na allwch ddod i'ch apwyntiad, cwblhewch y ffurflen aildrefnu​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ neu ffoniwch 029 2184 1234 i ganslo fel y gellir cynnig eich slot i rywun arall.​

​Gwasanaeth Galw Heibio Penwythnos Brechlyn COVID-19


Cynhelir clinigau galw heibio bob penwythnos yng Nghanolfan Brechu Torfol y Bae, rhwng 8am a 4pm.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth galw heibio os:

  • Eich bod chi’n 16 oed neu’n hyn 
  • Nad ydych wedi derbyn dos cyntaf eich Brechlyn COVID-19 eto
  • Eich bod yn byw neu weithio yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg
 
Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth galw heibio os ydych yn disgwyl eich ail ddos o frechlyn Rhydychen AstraZeneca.  Bydd angen i chi aros o leiaf 8 wythnos rhwng dosau. 

Ni allwch ddefnyddio'r gwasanaeth galw heibio i dderbyn ail ddos o'r brechlyn Pfizer. Cysylltir â chi'n uniongyrchol gydag apwyntiad. 

Dewch â phrawf adnabod gyda chi, ynghyd â phrawf o gyfeiriad cartref neu fan gwaith yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg. ​​​​

Canolfannau Brechu 

Ar hyn o bryd mae pedair canolfan brechu torfol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae’r rhain yn Sblot, Pentwyn, Grangetown a’r Barri.

Mae pob un o’r 60 Practis Meddyg Teulu ledled Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan, ac mae Fferyllfeydd Cymunedol hefyd yn ymuno a’r rhaglen.

Os ydych yn gaeth i’r tŷ, caiff eich brechlyn ei roi i chi gan Dîm Brechu Symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Pàs COVID y GIG

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi derbyn brechlyn COVID-19.

Gallwch gael Pàs COVID y GIG digidol os:

  • Cawsoch eich brechu yng Nghymru
  • R​ydych yn 16 oed neu’n hŷn​
 
Ni ellir defnyddio eich cerdyn apwyntiad GIG o ganolfannau brechu i ddangos statws eich brechlyn.