Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor iechyd ar COVID-19

Mae Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws.
Mae’r feirws yn creu symptomau tebyg i rai’r ffliw gan gynnwys tymheredd uchel a pheswch newydd, parhaus. 

Gallwch hefyd ddarllen y diweddariadau COVID-19 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Mae’r ddalen yn cael ei diweddaru pob dydd am 2pm. 

 

Arhoswch gartref i atal coronafeirws rhag lledaenu

  • ​Dim ond am resymau bwyd, iechyd neu waith (os na allwch weithio o gartref) y dylech fynd allan.
  • Arhoswch 2 fetr (6tr) oddi wrth bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref
  • Peidiwch â chwrdd ag eraill, hyd yn oed ffrindiau a’r teulu

Gallwch ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.
Darllenwch fwy am beth allwch chi ei wneud a beth na allwch chi ei wneud ar dudalen arweiniad GOV.UK​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .


Cymorth a chefnogaeth yng NghaerdyddOs effeithiwyd arnoch gan y coronafeirws ac mae angen cymorth arnoch chi, ewch i’n tudalen cymorth a chyngor i breswylwyr a’n tudalen cymorth i fusnes.
Mae Tîm Rheoli Argyfyngau y Cyngor hefyd yn darparu cyngor defnyddiol i breswylwyr​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .
English