Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Rheoli Parhad Busnes yng Nghaerdydd

Beth ydyw?

 

Mae’r Sefydliad Parhad Busnes yn diffinio’r broses hon fel a ganlyn...

 

Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses reoli holistig sy’n nodi’r effeithiau busnes posibl a allai fygwth sefydliad ac yn darparu fframwaith ar gyfer adeiladu gwydnwch a’r gallu i ymateb yn effeithiol sy’n diogelu buddion rhanddeiliaid allweddol, enw da, brand a gweithgareddau sy’n creu gwerth.

 

Pan fo digwyddiadau’n codi, gallant fygwth ac amharu ar fywydau unigolion, busnesau a chymunedau.

 

Er mwyn dangos y manteision o reoli parhad busnes ar gyfer busnesau Caerdydd, mae’r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor i helpu i dywys eich busnes drwy’r broses o reoli parhad busnes.


Ymdopi â tharfu sylweddol ar fusnes (47kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

 

Er mwyn eich helpu i gynllunio ar gyfer unrhyw fath o darfu ar fusnes rydym wedi cynhyrchu Templed syml o Gynllun Parhad Busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig (538kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

 

 

 

English