Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Rhiwbeina

Darllenwch y Bwletin Gwybodaeth Cymunedol diweddaraf
 

Beth yw Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Rhiwbeina?

 
Bydd Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Rhiwbeina yn gwella'r mesurau lleol sydd ar waith i wrthsefyll y mathau o lifogydd sydd wedi effeithio ar yr ardal boblogaidd hon o Gaerdydd yn y blynyddoedd diwethaf.
 
Mae'n rhan allweddol o weledigaeth y Cyngor i wella safon yr amgylchedd lleol i drigolion a bydd y cynllun hwn yn sicrhau gwelliannau sylweddol i ardal Rhiwbeina.
 
Environmental impact assessment (land drainage improvement works) Mae rheoliadau asesu effaith amgylcheddol (gwaith gwella draenio tir) 1999 a gwaith gwella mewn perthynas â thir yn Rhiwbeina yn y tri chwrs dŵr a elwir yn Nant Briwnant, Nant Cwmnofydd a Nant Rhydwaedlyd ac o’u hamgylch ar waith yma.
 

Pam bod angen cynllun amddiffyn rhag llifogydd arnom?

 
Yn 2009, cafodd cartrefi yn Rhiwbeina eu heffeithio gan lifogydd ar ôl i nentydd yn yr ardal orlifo. Mewn ymateb i'r sefyllfa ddifrifol hon mae Cyngor Caerdydd yn hyrwyddo cynllun cyfalaf i leihau'r risg o lifogydd yn Rhiwbeina.  Disgwylir i fwy na 200 o gartrefi yn Rhiwbeina gael budd o'r project hwn a fydd yn helpu i'w diogelu rhag llifogydd mewn ardal sydd wedi dioddef o lifogydd ddeng gwaith yn yr 20 mlynedd ddiwethaf.  
 
 

A fydd hyn yn atal llifogydd yn yr ardal yn llwyr?

 
Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd yw hwn felly er y bydd yn lleihau'r risg o lifogydd yn sylweddol, ni allwn addo y bydd yn atal llifogydd yn llwyr yn ystod tywydd eithafol.
 
 

Sut caiff y Cynllun ei ariannu?

 
Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.   
 
 

Sut mae rhoi adborth ar y cynllun?

 
 
029 2078 5270