Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisio yn 16 oed

​Yng Nghymru gallwch gofrestru i bleidleisio yn 14 oed. Byddwch yn cael eich cadw ar y gofrestr etholiadol nes eich bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Mae cofrestru yn 14 oed yn golygu y byddwch yn gallu pleidleisio yn yr etholiad cyntaf ar ôl i chi droi'n 16 oed.

Yn 16 oed, gallwch bleidleisio yn:
  • Etholiadau Senedd Cymru (y Senedd)
  • Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru ​​​​​
 

Mae angen i chi fod yn 18 oed i bleidleisio yn Etholiadau Llywodraeth y DU.


Mae hyn yn golygu y gallwch ddweud eich dweud ar bynciau sy'n effeithio arnoch chi a chymryd rhan weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer Cymru a'ch ardal leol.
​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd