Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Pleidleisio ac etholiadau > Arolwg Etholiadol Caerdydd

Adolygu Trefniadau Etholiadol

Oherwydd y pandemig COVID-19 presennol, mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi penderfynu atal eu hymgynghoriad ar eu cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Dinas a Sir Caerdydd yn y dyfodol.

Cyhoeddodd y Comisiwn eu cynigion drafft ar 14 Ionawr 2020. Dechreuodd y cyfnod ymgynghori 12 wythnos mewn perthynas â'r cynigion drafft ar 21 Ionawr 2020 ac roedd i fod i ddod i ben ar 13 Ebrill 2020.

Mae'r Comisiwn yn bwriadu ail-ddechrau'r ymgynghoriad hwn ar 15 Mehefin 2020.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 3 Gorffennaf 2020.


Gellir anfon unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud ag atal yr ymgynghoriad hwn at 
ymholiadau@ffiniau.cymru​​

neu 

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru 
Tŷ Hastings 
Caerdydd 
CF24 0BL
 ​​​​
English