Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Pleidleisio ac etholiadau > Arolwg Etholiadol Caerdydd

Adolygu Trefniadau Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 2 Ebrill 2019 a daeth i ben ar 24 Mehefin 2019.

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd. Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.

​​​
English