Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gofrestr Etholiadol

Rheolir cofrestrau'n lleol gan swyddogion cofrestru. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru'n cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig).
 
Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai dim ond pobl sy'n gymwys i bleidleisio sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis canfod troseddau (e.e. twyll), cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor a cheisiadau gwirio credyd.
 
 

Y Gofrestr Agored

 
Mae'r gofrestr agored yn ddetholiad o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.
 
Bydd eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu tynnu oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio. Gallwch ofyn iddynt gael eu tynnu drwy gysylltu â staff cofrestru etholiadol eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion drwy nodi eich cod post yn www.fymhleidlaisi.co.uk.
 
 

Sut ydw i'n ymuno â neu'n gadael y gofrestr agored?

 
Os ydych yn cofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio, gallwch dicio’r blwch os nad ydych am i'ch enw a'ch cyfeiriad fod ar y gofrestr agored.
 
Gallwch hefyd newid eich opsiynau eithrio unrhyw bryd drwy wneud cais i staff cofrestru etholiadol lleol gyda'ch enw llawn a’ch cyfeiriad gan nodi a hoffech gael eich cynnwys ar y gofrestr agored ai peidio.
 

Anfonwyd llythyrau at lawer o etholwyr yng Nghaerdydd i gadarnhau eu bod wedi’u hailgofrestru’n awtomatig dan y trefniadau Cofrestru Etholiadol Unigol.

 

Mae’r llythyrau hyn hefyd yn cadarnhau p’un a yw eich manylion wedi’u cynnwys ar y gofrestr agored, sef cofrestr y gellir ei phrynu at ddibenion marchnata.

 

Os yw eich llythyr yn datgan nad yw eich manylion wedi’u cynnwys ar y gofrestr agored, nid oes angen i chi gysylltu â ni.

 

Os yw eich manylion ar y gofrestr agored a hoffech iddynt gael eu dileu oddi arni, cysylltwch â ni ar-lein gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad.  Caiff ceisiadau eu cwblhau o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Os ydych eisoes wedi’ch cofrestru i bleidleisio yng Nghaerdydd, peidiwch â defnyddio’r gwasanaeth cofrestru ar-lein i gael eich manylion wedi’u dileu oddi ar y gofrestr agored.