Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gofrestr Etholiadol


Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio. Fe'i defnyddir i sicrhau mai dim ond y rhai sydd â’r hawl a gaiff bleidleisio.  

Caiff hefyd ei defnyddio:

  • at ddibenion gweinyddu etholiadol,
  • gan ymgeiswyr a phleidiau er mwyn ymgyrchu, 
  • er mwyn atal a chanfod troseddau, 
  • i wirio ceisiadau am fenthyciadau neu i gael credyd, ac 
  • ar gyfer gŵys i reithgor.

 
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gofrestr etholiadol ar Wefan Swyddog y Comisiynydd.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Y gofrestr agored 


Mae'r gofrestr agored yn rhan o'r gofrestr etholiadol sydd ar gael i'w phrynu. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe’i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau enwau a chyfeiriadau. 

Caiff eich enw a’ch cyfeiriad eu cynnwys ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu dileu. 

Ni fydd dileu eich manylion o'r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio, nac ar eich statws credyd.

Sut y gallaf gael fy eithrio, neu fy nghynnwys yn y gofrestr agored?


Os penderfynwch nad ydych am i'ch manylion gael eu cynnwys yn y gofrestr agored, gallwch optio allan ar adeg cofrestru i bleidleisio. Mae'r opsiwn i optio allan ar gael ar y ffurflen gofrestru ar-lein ac ar y ffurflen bapur.

Os ydych eisoes wedi cofrestru, gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg trwy e-bostio gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu ffonio 029 2087 2088 gyda’r canlynol:

  • Eich enw llawn,
  • Cyfeiriad,
  • Dyddiad geni.
 
Nodwch a hoffech gael eich cynnwys neu eich tynnu oddi ar y gofrestr agored yn eich e-bost. 

Cael mynediad i’r gofrestr

Cedwir y gofrestr etholiadol yn Archifau Morgannwg. Os ydych am weld y cofrestrau, bydd angen i chi wneud apwyntiad.

© 2022 Cyngor Caerdydd