Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisiau Cymunedol

​​​Mae pleidlais gymuned yn bleidlais ymhlith pawb sydd ar y gofrestr etholiadol mewn cymuned benodol, ar gwestiwn sy’n effeithio ar y gymuned benodol honno. 


Mae modd i etholwyr ofyn am y bleidlais hon mewn cyfarfod cymunedol neu gan gynghorwyr Cymuned yr ardal. Os yw’r cais yn ddilys, rhaid i’r cyngor drefnu pleidlais. 


Nid yw canlyniad y bleidlais yn rhwymo’r cyngor i wneud unrhyw beth, ond rhaid i ni ystyried y canlyniad a rhoi gwybod i’r sawl a ofynnodd am y bleidlais beth rydym yn bwriadu ei wneud, os unrhyw beth. 

 

Canllawiau ar Bleidlais Gymunedol​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Datganiad Canlyniad y Bleidlais 

​​​