Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Etholiadau yn ystod Covid-19

​Mae gweinidogion wedi dweud na ddylid canslo democratiaeth oherwydd Covid-19. Am y rheswm hwn, bydd yr etholiad ddydd Iau 6 Mai 2021 yn cael ei gynnal wrth ystyried canllawiau iechyd y cyhoedd. 

Os ydych yn mynychu lleoliad yn bersonol, rhaid i chi ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd: 
 • Gwisgo mwgwd
 • Defnyddio diheintydd dwylo wrth gyrraedd a gadael y lleoliad
 • Cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol 
 • ​Dilyn llwybrau unffordd lle bo hynny'n berthnasolMesurau diogelwch Covid-19 

Enwebiadau

 • Gwiriadau anffurfiol trwy e-bost
 • Angen trefnu apwyntiadau i gyflwyno papurau enwebu
 • Taliadau blaendal trwy BACs
 • Cwblhau gwybodaeth Tracio ac Olrhain

Sesiynau Agor Pleidleisiau Post

 • Cyfyngiad ar nifer yr asiantau pleidleisiau post sy'n bresennol ar unrhyw un adeg

Diwrnod Pleidleisio

 • Cyfyngiad ar nifer yr asiantau pleidleisiau post sy'n bresennol ar unrhyw un adeg
 • Ni chaiff rhifwyr fynediad i adeilad yr orsaf bleidleisio a rhaid iddynt aros y tu allan a dilyn canllawiau iechyd y cyhoedd

Gwirio a Chyfrif

 • Cyfyngiad ar nifer yr asiantau cyfrif a gwesteion sy'n bresennol
 • Cofrestru wrth gyrraedd a gadael yr adeilad (bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwybodaeth Tracio ac Olrhain)​


​​