Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Neges Data Cymru

Rydym am i'n cynghorau fod yn gynrychioliadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu a'r mwyaf yw amrywiaeth y cynghorwyr y gellir ystyried yr ystod ehangach o safbwyntiau yn y ffordd y mae cynghorau'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu mentrau i annog pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i sefyll etholiadau llywodraeth leol.

Er mwyn ein helpu i fesur y cynnydd sy'n cael ei wneud, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gynnal arolwg o ymgeiswyr ym mhob etholiad llywodraeth leol. Nod yr arolwg yw darparu gwybodaeth am y gronfa o bobl sy'n mynd ati i geisio cael eu hethol.

Er nad yw'n ofynnol i chi gwblhau'r arolwg, naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, byddwn yn eich annog i wneud hynny. Dim ond drwy eich cefnogaeth chi wrth gyflwyno'r arolwg y gallwn gael dealltwriaeth glir o'r ystod o bobl sy'n cyflwyno eu hunain i fod yn gynghorwyr. Ar gyfer yr etholiad hwn, bydd Data Cymru yn cynnal yr arolwg ar ran awdurdodau lleol yng Nghymru. Yna bydd y data a gesglir ganddynt yn cael ei ddarparu i bob awdurdod lleol a bydd Llywodraeth Cymru yn cael set o ddata dienw ar gyfer Cymru gyfan. Cyhoeddir adroddiad yn seiliedig ar y canlyniadau.

Bydd yr arolwg ar gael ar-lein a bydd y ddolen yn cael ei rhannu gyda chi pan fyddwch yn derbyn eich cadarnhad o ymgeisyddiaeth. Bydd arolygon papur ac opsiynau hygyrchedd eraill ar gael ar gais gan Data Cymru, cysylltwch â enquiries@data.cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ neu ffoniwch 029 2090 9500 i gael rhagor o wybodaeth.

​​