Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru

Beth yw Cronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru?

Sefydlwyd y Gronfa er mwyn ceisio dileu’r rhwystrau bydd pobl anabl yn wynebu wrth ymgeisio am swyddi etholedig, wrth ddarparu help ariannol gyda chostau addasiadau a chymorth rhesymol. Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido cynllun peilot er mwyn ariannu addasiadau a chymorth rhesymol ar gyfer ymgeiswyr anabl yn etholiad Senedd Cymru 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol 2022.​​​