Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adran Etholiadol

​​​

Cynhelir yr etholiadau Llywodraeth Leol ddydd Iau 5 Mai 2022 i ethol cynghorwyr lleol i gynrychioli Dinas Caerdydd ar gyfer y wardiau canlynol: 


​Adran Etholiadol
Nifer y Cynghorwyr Sir i'w Hethol
​Adran Etholiadol

Nifer y Cynghorwyr Sir i'w Hethol
​Adamsdown
​2
​Llanisien
2​
​Butetown
​3
​Llanrhymni
3
​Caerau
2
​Pentwyn
3
​Treganna
3
​Pentyrch a Sain Ffagan
3
​Cathays
4
​Pen-y-lan
3
​Cyncoed
3
​Plasnewydd
4
​Trelái
3
Pontprennau/Pentref Llaneirwg​​
​2
​Y Tyllgoed
3
​Radur​
2
​Gabalfa
2
​Rhiwbeina
3
​Grangetown
4
​Glanyrafon
3
​Y Mynydd Bychan  
3
​Tredelerch
2
​Llys-faen a Draenen Pen-y-graig
3
​Y Sblot
3
​Llandaff
2
​Trowbridge
3
​Ystum Taf
2
​Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
4


Swyddog Canlyniadau Lleol ar gyfer Caerdydd: Paul Orders, Cyngor Caerdydd ​
Etholaeth Canol Caerdydd 
​Adran Etholiadol 
​​Dosbarth Etholiadol 
​Adamsdown
​AA – AE
​Cathays
​BA – BH​
​Cyncoed
​CA – CH
​Pentwyn
DA – DI
​Plasnewydd
​EA – EG
​Pen-y-lan
​FA - FI​​Etholaeth Gogledd Caerdydd 
​Adran Etholiadol 
Dosbarth Etholiadol 
​Gabalfa
GA – GE
​Y Mynydd Bychan   
HA – HG
​Llys-faen a Draenen Pen-y-graig 
IA – IF
Ystum Taf 
JA – JE
​Llanisien 
KA – KG
​Pontprennau a Phentref Llaneirwg
​29A – 29D
Rhiwbeina 
​LA – LG
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 
​MA – ML

Etholaeth De Caerdydd​ 
Adran Etholiadol 
Dosbarth Etholiadol ​
​Butetown
NA – NC
​Grangetown
OA – OI
​Llanrumney
PA – PI
​Tredelerch
QA – QK
​Sblot
RA – RH
​Trowbridge
SA – SJ
​*St Augustines
​JA0 – JD0
​*Plymouth
​JEO - JKO
​*Cornerswell
​KA0 – KE0
​*Stanwell
LA0 – LD0
​*Llandochau 
MA0
​*Sili 
​NA0 – NB0
*Streets in divisions so marked fall outside the City boundaries and are not included in the street index.


Etholaeth Gorllewin Caerdydd 
​Adran Etholiadol 
​​Dosbarth Etholiadol 
​Caerau
TA – TH
​Treganna 
UA – UH
​Pentyrch a Sain Ffagan  
27A – 27F
​Trelái 
VA – VI
​Y Tyllgoed 
WA – WF
​Llandaf
XA – XF
​Radur a Phentre-poeth  
​YA – YD
​Glan-yr-afon  ​
​ZA - ZH