Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Pleidleisio ac etholiadau > Etholiadau a phleidleisiau wedi’u trefnu

Etholiadau a Phleidleisiau wedi’u trefnu

​Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2020


​​

Bydd Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal ym mis Mai eleni yn cael eu gohirio tan fis Mai 2021, mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyngor gan arbenigwyr meddygol y Llywodraeth mewn perthynas â'r ymateb i'r firws Covid-19 a chyngor y rhai sy'n cynnal etholiadau.

  • Gweler hefyd
  • Sut i gofrestru
  • Dod o hyd i’ch cynghorydd lleol a’ch gorsaf bleidleisio agosaf
  • Safleoedd eraill ar y we
  • Fy Mhleidlais I​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​
English