Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymatebion Ymgynghoriad Adolygu Gorsafoedd Pleidleisio

​​Gallwch weld y sylwadau o'n hymgynghoriad ym mis Hydref 2023.​​


Cathays
Dosbarth Pleidleisio
Cyfeiriad
Cynigion Swyddogion Canlyniadau
Ymatebydd
Crynodeb o’r Ymateb
Sylw Swyddog Canlyniadau
BA
Sbarcs Spark, Maindy Road
Newid arfaethedig
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Nid yw'r orsaf bleidleisio flaenorol ar gael i'w llogi. Cynnig newydd yn addas gyda hygyrchedd da
​BB
​Sbarcs Spark, Maindy Road
Newid arfaethedig
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Nid yw'r orsaf bleidleisio flaenorol ar gael i'w llogi. Cynnig newydd yn addas gyda hygyrchedd da
​BD
Eglwys ​Highfields, Monthemer Road
​Dim newid
Sarah Norton: Trefnydd yn Highfields
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​BF
​Neuadd yr Eglwys, Cyffordd Rhymney, Terrace and Harriet Street
Dim newid
Sam Harris: Trefnydd yn Neuadd yr Eglwys
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Plasnewydd
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
EA
Y Caban, Ysgol Gynradd Parc y Rhath, Penywain Road
Newid arfaethedig
Lewis Fitzgerald: Pennaeth yr Ysgol​
Dywedodd yr ymatebydd yr effaith ar yr ysgol er enghraifft aelodau'r cyhoedd ar safle'r ysgol a goblygiadau trefniadau diogelu. Nid oes mynediad i gyfleusterau toiled y tu allan i'r prif adeilad. Dim gwres canolog yn yr adeiladau allanol. Erbyn hyn mae adeiladau dros dro yn y ffordd, gan darfu ar ffensys harris

Ystyriwyd pryderon a chynigiwyd newid i'r Tabernacl er mwyn cynnig dewis arall addas
​EA
​Y Caban, Ysgol Gynradd Parc y Rhath, Penywain Road​
Newid arfaethedig
​​Peter Wong, Dan D'eath, Mary McGarry: Aelodau Etholedig 
Cyfarfu'r Gwasanaethau Etholiadol â'r Cynghorwyr ar 2 Tachwedd ac 16 Tachwedd i drafod lleoliadau eraill. Yn dilyn arolygu safleoedd eraill cytunwyd bod y Tabernacl Caerdydd, Ffordd Pen-y-wain, yn lleoliad arall addas

​Ystyriwyd pryderon a chynigiwyd newid i'r Tabernacl er mwyn cynnig dewis arall addas​

Pen-y-lan
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
FE
Y Ffoyer, Eglwys y Bedyddwyr Albany, Albany Road
Dim newid
Cynthia Marilyn Lang: Trefnydd Eglwys y Bedyddwyr Albany
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​FF
​Howardian Primary School, Hammond Way
Dim newid
​Helen Hoyle: Pennaeth yr Ysgol
​Dywedodd yr ymatebydd pan fydd yr ysgol yn cael ei defnyddio fel gorsaf bleidleisio bod yn rhaid iddi gau i’r disgyblion oherwydd iechyd a diogelwch o amgylch y maes parcio. Mae'n rhaid i'r ysgol gau am y dydd, sy’n cael ei ddynodi'n ddiwrnod HMS os penderfynir ar ddyddiad y diwrnod pleidleisio cyn dechrau'r flwyddyn academaidd
Ystyriwyd pryderon, fodd bynnag ni chanfuwyd unrhyw leoliad arall addas yn y cyffiniau. Mae'r trefniadau presennol yn addas
​FF
Howardian Primary School, Hammond Way
Dim newid
Preswylydd lleol
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Pontprennau a Phentref Llanweirwg
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
29A
Canolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau
Dim newid
Aditi Basu: Trefnydd yng Nghanolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​29B
Canolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau
Newid arfaethedig
​Aditi Basu: Trefnydd yng Nghanolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​29B
Canolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau
Newid arfaethedig
Preswylydd lleol
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio anaddas oherwydd problemau parcio o'i gymharu â'r portacabin ym maes parcio Asda sydd â digon o leoedd parcio. Soniodd yr ymatebydd am ychwanegu portacabin ychwanegol i ddarparu ar gyfer niferoedd ar adegau prysur
​Mae'r orsaf bleidleisio arfaethedig yn cynnig gwell hygyrchedd i etholwyr. Ar ôl ystyried y pryderon parcio, mae'r orsaf bleidleisio arfaethedig yn golygu y gall staff ychwanegol yn yr orsaf bleidleisio gyflymu prosesu’r pleidleiswyr​
Gabalfa
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
GC
Canolfan yr Holl Genhedloedd​, Sachville Avenue
Dim newid
Jay Manuel: Trefnydd yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Y  Mynydd Bychan
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
HB
Neuadd Eglwys St Tomos, Pantbach Road
Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​HA-HG

Dim newid
​Graham Hinchey: Aelod Etholedig
​Dywedodd yr ymatebydd fel aelod lleol a phreswylydd eu bod yn cytuno bod y gorsafoedd pleidleisio presennol (HA – HG) yn ward y Mynydd Bychan yn ddigonol, yn hygyrch ac yn rhesymol gytbwys o ran nifer yr etholwyr
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Llys-faen a Draenen Pen-y-graig
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
IA
Y Neuadd Goffa, Heol Y Delyn
Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​IB
​Y Neuadd Goffa, Heol Y Delyn
Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​IC
Canolfan Eglwys Draenen Pen-y-graig, Excalibur Drive
Dim newid
​Debbie Riella: Trefnydd Canolfan Eglwys Thornhill
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​ID
Canolfan Eglwys Draenen Pen-y-graig, Excalibur Drive
Newid arfaethedig
​Debbie Riella: Trefnydd Canolfan Eglwys Thornhill
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​IE
Canolfan Eglwys Draenen Pen-y-graig, Excalibur Drive
Dim newid
​Debbie Riella: Trefnydd Canolfan Eglwys Thornhill
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​IF
Canolfan Eglwys Draenen Pen-y-graig, Excalibur Drive
Newid arfaethedig
​Debbie Riella: Trefnydd Canolfan Eglwys Thornhill​
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Ystum Taf
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
JA
Canolfan Gymunedol Ystum Taf, Hawthorn Road East
Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​JB
Canolfan Gymunedol Ystum Taf, Hawthorn Road East
Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Llanisien
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
KC
Caban yn y Maes Parcio, Archfarchnad Morrison​
Dim newid
Gary Hunt: Aelod Etholedig
Cyfarfu'r Gwasanaethau Etholiadol â'r Cynghorydd Hunt ar 1 Tachwedd a chytunwyd ar ddim newidiadau ar hyn o bryd a bydd y Gwasanaethau Etholiadol yn gwella arwyddion yn yr orsaf arfaethedig bresennolCytunwyd - trefniadau presennol sy'n addas ond mae gwelliannau i arwyddion i'w gwneud ar ddiwrnod y bleidlais
​KA-KG

​Dim newid
​Gary Hunt: Aelod Etholedig
​Dywedodd yr ymatebydd fod pob gorsaf ac ardal bleidleisio arall yn iawn
Cytunwyd - trefniadau presennol sy'n addas ar gyfer y gorsafoedd pleidleisio sy'nweddill yn Llanisien

Rhiwbeina
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Returning Officer proposalsCynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
LA
Eglwys y Mormoniaid, Y Brif Dderbynfa, Cyffordd Heol y Deri a Heol Llanishen Fach
Dim newid
Ben Maizey: Trefnydd Eglwys y MormoniaidDywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​LD
Eglwys y Mormoniaid, Y Brif Dderbynfa, Cyffordd Heol y Deri a Heol Llanishen Fach
​Dim newid
​Ben Maizey: Trefnydd Eglwys y Mormoniaid
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Butetown
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
NC
Pafiliwn Butetown, Dumballs Road
Dim newid
Preswylydd lleol
Roedd yr ymatebydd yn cynnig yr angen am orsaf sy'n gyfleus i bobl sy'n byw yn ne Butetown. Ni awgrymwyd unrhyw orsafoedd pleidleisio gwahanolYstyriwyd pryderon, fodd bynnag, ni chanfuwyd unrhyw leoliad/au amgen addas yn y cyffiniau. Mae'r trefniadau presennol yn addas
​NC
​Pafiliwn Butetown, Dumballs Road
​Dim newid
​Helen Gunter, Saeed Ebrahim, Margaret Lewis: Aelod Etholedig
​Cyfarfu'r Gwasanaethau Etholiadol â'r Cynghorwyr ar 1 Tachwedd ac 16 Tachwedd i drafod lleoliadau eraill. Yn dilyn arolygu safleoedd eraill ni chytunwyd ar unrhyw newidiadau am y tro a bydd y Gwasanaethau Etholiadol yn gwella arwyddion yn yr orsaf flaenorol, ac yn cynnwys conau parcio ym Mhafiliwn Butetown
​Ystyriwyd pryderon, fodd bynnag, ni chanfuwyd unrhyw leoliad/au amgen addas yn y cyffiniau. Mae'r trefniadau presennol yn addas
Grangetown
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
OG
St Dyfrigs a St Samsons, Neuadd yr Eglwys, Dinas PlaceDim newid
Julian Jordan: Trefnydd of St Dyfrig a St SamsonDywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​OH
​St Dyfrigs a St Samsons, Neuadd yr Eglwys, Dinas Place
Dim newid
​Julian Jordan: Trefnydd of St Dyfrig a St Samson
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Llanrumney
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
PA
Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni, Shaw Close
Dim newid
Anthony Richards: Trefnydd Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​PG
​Neuadd yr Eglwys St Dyfrig, Countisbury Avenue
​Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​PH
Neuadd yr Eglwys St Dyfrig, Countisbury Avenue
​Dim newid
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Tredelercch
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
QA-QJ

Dim newid
Jackie Parry: Aelod Etholedig
Dywedodd yr ymatebydd eu bod yn fodlon gyda'r gorsafoedd pleidleisio a gynigiwyd
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​QA-QJ
​Dim newid
​Bob Derbyshire: Aelod Etholedig
Dywedodd yr ymatebydd eu bod yn cadarnhau bodlonrwydd â'r gorsafoedd pleidleisio presennol yn Nhredelerch
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Splott
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
RC
Oasis Caerdydd, Splott Road (Mynedfa Burnaby Street)
Dim newid
Steve Gardiner: Trefnydd Oasis Caerdydd
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Trowbridge
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
SA
Neuadd Gymunedol - Mynedfa Ochr, Hyb LlaneirwgDim newid
Holly James: Gweithiwr Cyngor Caerdydd yn Hyb LlaneirwgDywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addasCytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​SE
Neuadd Gymunedol - Mynedfa Ochr, Hyb Llaneirwg
​Dim newid
Holly James: Gweithiwr Cyngor Caerdydd yn Hyb Llaneirwg​
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
​Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Treganna
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
UH
Church in The Avenue, Neuadd yr Efengyl Lecwydd
Newid arfaethedig​
Preswylydd lleol
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio anaddas am ei fod yn adeilad crefyddol. Dywedodd yr ymatebydd y byddai'n well ganddyn nhw gael adeilad nad yw’n grefyddol i fwrw eu pleidlaisYstyriwyd pryderon, fodd bynnag, ni chanfuwyd unrhyw leoliad/au amgen addas yn y cyffiniau. Mae'r trefniadau presennol yn addas
Trelái
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
VF
Neuadd Eglwys yr Atgyfodiad, Tŷ Coch Road​
Dim newid
Canon Jan Gould: Trefnydd Eglwys yr Atgyfodiad
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

Y Tyllgoed
​​

Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
WC
Neuadd Gymunedol St Pedr, St Fagans Road
Dim newid
Rachel Payne: Trefnydd Neuadd Gymunedol San Pedr
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas ac fe'i defnyddiwyd ers blynyddoedd lawer fel gorsaf
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas

​WD
Neuadd Gymunedol St Pedr, St Fagans Road
​Dim newid
Rachel Payne: Trefnydd Neuadd Gymunedol San Pedr
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas ac fe'i defnyddiwyd ers blynyddoedd lawer fel gorsaf
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
Radur a Phentrepoeth
Dosbarth Pleidleisio Cyfeiriad Cynigion Swyddogion Canlyniadau Ymatebydd Crynodeb o’r Ymateb Sylw Swyddog Canlyniadau
YA
Canolfan Geidiau Radur, Bryn Derwen
Dim newid
Allan Cook: Aelod Etholedig o'r Gymuned
Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​YA
Canolfan Geidiau Radur, Bryn Derwen
Dim newid
Katherine Walker: Trefnydd Canolfan y Geidiaid Radur
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas
​YC
​Ystafelloedd yr Hen Eglwys, Park Road, Radyr
Dim newid
Preswylydd lleol​
​Dywedodd yr ymatebydd fod hwn yn fan pleidleisio addas​
Cytunwyd - trefniadau presennol yn addas​
​YA-YD

Dim newid​
Helen Lloyd Jones: Aelod Etholedig
​Dywedodd yr ymatebydd i gynyddu nifer y llefydd pleidleisio sy'n cael eu cynnig ar gyfer YD oherwydd y cynnydd yn yr etholwyr. Dywedodd y Gwasanaethau Etholiadol y byddant yn monitro ystadegau'r etholwyr gan fod yr etholwyr mewn person presennol ar gyfer YD o dan ganllawiau goddefgarwch presennol y Comisiwn Etholiadol.
​Ystyriwyd pryderon a bydd yr etholwyr yn Radur a Phentrepoeth yn parhau i gael eu monitro ar gyfer gwelliannau posib.
 
© 2022 Cyngor Caerdydd