Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dydd Gwyl Dewi yng Nghaerdydd

​​​Er bod dathliadau traddodiadol Dydd Gŵyl Dewi ychydig yn wahanol eleni, mae llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal o hyd ledled Caerdydd.

Y Gymraeg 

​Rydym wedi lansio'r Strategaeth Sgiliau Iaith 2021. Bydd y strategaeth hon yn adeiladu ar lwyddiant ein strategaeth Caerdydd Ddwyieithog drwy wella sgiliau iaith Gymraeg staff y Cyngor. Bydd hyn yn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau Cymraeg o safon.
 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Llwybrau Stori Cymreig

Mae pedwar llwybr stori pwrpasol wedi’u creu ym mharciau Caerdydd. Bydd y llwybrau hyn yn arwain plant a’u teuluoedd ar hyd cyfres wedi’i churadu o fannau oedi, gan gwrdd â chymeriadau chwedlau Cymreig a chlywed eu hanes.


Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Gwasanaeth Cerdd CCBM

Bydd Gwasanaeth Cerdd CCBM yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chyngerdd ar-lein. Ymunwch â Chyngerdd Dewi Sant ar Facebook​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd am 7pm ddydd Llun 1 Mawrth.
  

Gŵyl Ddigidol Croeso Cymru 

Mae Croeso Cymru yn cynnal eu digwyddiad digidol mwyaf erioed ar draws ei sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan dynnu sylw’r byd at Gymru. Mae'r ŵyl ddigidol yn dathlu diwylliant a bywyd Cymru. 


Dathlu yng Nghaerdydd

Mae gan Croeso Caerdydd amrywiaeth o syniadau ac adnoddau ar gyfer dathlu Dydd Gŵyl Dewi:
  • Dewi Sant: Hanes Byr
  • Ryseitiau Cymreig 
  • Cymru ar y sgrin
  • Creadigrwydd yn y Brifddinas, arddangosfa gelf rithwir 
  • Cerddoriaeth Gymraeg  
  • Gweithgareddau ar-lein sy'n addas i deuluoedd 
​​​