Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Newyddion > Ein Caerdydd

Ein Caerdydd

Ein Caerdydd yw papur newydd am ddim Cyngor Dinas Caerdydd i drigolion ar ei newydd wedd.

Yn gwbl ddwyieithog, mae’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am wasanaethau’r Cyngor, ynghyd â straeon am ddigwyddiadau a gweithgareddau ein dinas wych.

Mae’r papur ar gael bob chwarter mewn archfarchnadoedd a siopau cyfleustra penodol ar hyd a lled y ddinas yn ogystal â’n llyfrgelloedd, hybiau cymunedol, canolfannau hamdden ac adeiladau cyhoeddus ym mhob rhan o'r ddinas.


Ein Caerdydd
Fe allwch chi lwytho’r fersiwn ddiweddaraf (5.3mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu weld hen rifynnau drwy ddilyn y dolenni.

Adamsdown

 • Canolfan Ddydd Adamsdown 
 • Neuadd Eglwys Sant German


Butetown

 • Co-Op, Stryd Pen y Lanfa
 • Neuadd y Sir
 • Canolfan Groeso Caerdydd
 • Hyb Butetown


Caerau

 • Canolfan Hamdden y Gorllewin 


Treganna

 • Archfarchnad Asda, Leckwith Rd
 • Tesco Metro, 255 Ffordd Orllewinol y Bont-faen
 • Co-Op, 327 Ffordd Orllewinol y Bont-faen
 • Llyfrgell Treganna 


Cathays

 • Co-Op, Market Town, Heol y Crwys, Y Rhath
 • Siop Sainsburys, 133-139, Stryd y Frenhines
 • Hyb y Llyfrgell Ganolog
 • Yr Hen Lyfrgell
 • Neuadd y Ddinas
 • Canolfan Maendy
 • Llyfrgell Cathays 


Creigiau a Sain Ffagan

 • Tafarn y Plymouth Arms
 • Tafarn y Creigiau


Cyncoed

 • Co-Op, 360 Cyncoed Road
 • Llyfrgell Rhydypennau


Trelái / Caerau

 • Tesco Extra, Parc Manwerthu Croes Cwrlwys
 • Hyb Trelái a Chaerau


Y Tyllgoed

 • Co-Op, 10-12 Maes Y Tyllgoed
 • Hyb Y Tyllgoed
 • Canolfan Hamdden y Tyllgoed 


Gabalfa

 • Tesco Extra, Excelsior Road 


Grangetown

 • WM Morrisons, International Drive, International Sports
 • Archfarchnad Asda, Ferry Rd
 • Hyb Grangetown
 • Canolfan Hamdden Trem-y-môr 


Y Mynydd Bychan

 • Co-Op, Caerphilly Road
 • CWS Convenience, 25/27 Whitchurch Road, Y Mynydd Bychan


Llys-faen

 • Llyfrgell Llys-faen 


Llanrhymni  

 • Hyb Llanrhymni
 • Co-Op, 40/46 Countisbury Avenue, Llanrhymni 


Llanisien

 • Archfarchnad Sainsburys, Canolfan Siopa’r Ardal,  Excalibur Drive
 • Co-Op, 46/48 Station Road, Llanisien
 • WM Morrisons  Ty Glas Rd
 • Canolfan Hamdden Llanisien
 • Siop Coffi Thornhill, Excalibur Drive
 • Llyfrgell Llanisien


Ystum Taf       

 • Co-Op, 143 Station Road


Llandaf            

 • Co-Op, Llantrisant Road
 • Co-Op, Canolfan Siopa Radyr Court,  Danescourt Way 


Pen-y-lan

 • Siop Sainsburys, Colchester Avenue
 • WM Morrisons, 507 Heol Casnewydd
 • Llyfrgell Pen-y-lan 


Pentwyn

 • Co-Op, 9 Glyncoed Road Pentwyn
 • Canolfan Hamdden Pentwyn
 • Llyfrgell Llanedern (Powerhouse) 


Pentyrch

 • Co-Op, 30  Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf
 • Swyddfa’r Cyngor Cymuned, Penuel Road 


Plasnewydd

 • Tesco Metro, 11-17 Albany Rd 


Pontprennau a Phentref Llaneirwg       

 • Archfarchnad Asda, 8 Derring Rd 


Glan-yr-afon

 • Co-Op, Kings Road 


Rhiwbeina

 • Co-Op, 4-8 Heol-Y-Deri 
 • Llyfrgell Rhiwbeina


Radur a Phentre-poeth

 • Llyfrgell Radur 


Tredelerch

 • Hyb Partneriaeth Tredelerch
 • Archfarchnad Tesco, Eastern Bay Rd


Sblot

 • Archfarchnad Tesco, Eastern Bay Rd
 • Co-Op,  40-42 Splott Road, Sblot
 • Hyb STAR 


Trowbridge

 • Archfarchnad Tesco, Crickhowell Road
 • Hyb Llaneirwg 


Yr Eglwys Newydd

 • Archfarchnad Tesco, Longwood Dry
 • Co-Op, Merthyr Road
 • Llyfrgell Tongwynlais
 • Llyfrgell Yr Eglwys Newydd


 

Papur newydd Ein Caerdydd
507, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW


Ffôn: 029 2087 3107


 

Cysylltu ni ar-lein
 

 
​​​​​​​
English